Zdrowotne

Termin:

16 marca 2010 r.

Miejsce:

Warszawa,
CK Warszawianka

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Wiele osób przewiduje, iż rok 2010 otworzy szerzej ubezpieczenia zdrowotne. Część ubezpieczycieli już jest obecnych na tym rynku, wielu rynek ten z uwagą obserwuje. Bardzo ubezpieczeniami zdrowotnymi interesują się pośrednicy ubezpieczeniowi - zarówno brokerzy ubezpieczeniowi, jak i duże multiagencje.
Xenia Kruszewska, uznany ekspert rynku, znana chyba wszystkim, którzy cokolwiek w ubezpieczeniach zdrowotnych w Polsce robili, coś o tym rynku czytali lub słyszeli, podsumuje dzisiejszy stan prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych oraz perspektywy ich rozwoju. Z naciskiem na zdrowotne ubezpieczenia grupowe, bo ten kierunek w Polsce będzie się najpewniej rozwijał przede wszystkim.

Kluczowe zagadnienia

+ Rynek prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce
-- dziś i jutro
-- aspekty prawne
+ Czego oczekują Polacy
-- oczekiwania wobec służby zdrowia
-- czy abonamenty są odpowiedzią na potrzeby klienta
+ Umowy ubezpieczeń zdrowotnych
-- konsument i pacjent w umowie ubezpieczenia zdrowotnego
-- umowy ubezpieczeń grupowych
+ Studium przypadków

Dla kogo

+ brokerzy ubezpieczeniowi zaangażowani w ubezpieczeniach zdrowotnych
+ managerowie zakładów ubezpieczeń odpowiedzialni za produkty i sprzedaż ubezpieczeń zdrowotnych
+ pracownicy departamentów ubezpieczeń zdrowotnych ubezpieczycieli
+ dostawcy usług medycznych wiążący swoją przyszłość z ubezpieczycielami
Uwaga!
1. Seminarium przeznaczone jest dla osób znających problematykę prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych.
2. Ze względu na wyjątkowy charakter seminarium ilość uczestników musi być ograniczona do 34 osób.

Miejsce

Centrum Konferencyjne Warszawianka

ul. Merliniego 9
02-511 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - wtorek, 16 marca 2010 r.
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Rynek

Xenia Kruszewska

1. Potencjalny rynek prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce
2. Podstawy prawne oferowania ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Klient

Xenia Kruszewska

3. Oczekiwania klienta
4. Ubezpieczenia a abonamenty

13:00

Lunch

(szwedzki stół)

13:45

Umowy

Xenia Kruszewska

5. Ubezpieczony - konsument - pacjent - zapisy OWU i umów grupowych
6. Umowa obligatoryjna a fakultatywna

14:45

Przerwa kawowa

15:00

Case

Xenia Kruszewska

Studium przypadków

16:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Xenia Kruszewska

X

Przede wszystkim praktyk, ale z solidnym przygotowaniem teoretycznym. Zdradziła zawód lekarza dla prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, ideą których została zarażona pracując w Mazowieckiej i Branżowej Kasie Chorych.
Pracowała dla Towarzystw Ubezpieczeń budując produkty prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Jako broker, a ostatnio multiagent przygotowywała i pośredniczyła w sprzedaży programów zdrowotnych i ubezpieczeń indywidualnych.
Na warszawskich uczelniach wyższych wykłada zagadnienia związane z prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi, systemami ochrony zdrowia, likwidacją i zarządzaniem ryzykiem ubezpieczeń osobowych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: