Kabotaż

Termin:

24 czerwca 2010 r.

Miejsce:

CK Warszawianka
Warszawa

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Wymuszone dyrektywami europejskimi przynajmniej częściowe otwarcie krajów Unii Europejskiej na kabotaż jest szansą dla wielu polskich przewoźników drogowych. Jednocześnie specyfika kabotażu stanowi wyzwanie dla ubezpieczycieli OCP.
Konstrukcja produktu OC dla przewoźnika wykonującego usługi kabotażowe wymaga i znajomości prawa poszczególnych rynków, i ograniczeń związanych z kabotażem, i lokalnych uregulowań dotyczących umowy przewozu, i zasobów pozwalających na prowadzenie postępowań likwidacyjnych we wszystkich krajach, gdzie kabotaż jest prowadzony. Zagadnienia te w seminarium "Kabotaż – analiza sytuacji w Europie unijnej i nieunijnej z punktu widzenia polskiego przewoźnika drogowego" przedstawi uznany ekspert ubezpieczeń transportowych w Polsce, Zbigniew Korycki.

Kluczowe zagadnienia

+ uregulowania unijne dopuszczające kabotaż
+ uregulowania prawne wybranych krajów
+ ograniczenia kabotażu
+ rozwiązanie ubezpieczeniowe OCP

Dla kogo

+ przewoźnicy drogowi
+ brokerzy ubezpieczeniowi specjalizujący się w transporcie drogowym
+ radcowie prawni współpracujący z przewoźnikami
+ ubezpieczyciele prowadzący OC przewoźnika

Miejsce

Centrum Konferencyjne Warszawianka

ul. Merliniego 9
02-511 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - czwartek, 24 czerwca 2010 r.
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Zbigniew Korycki

1. Unia Europejska - ewolucja dostępności rynku europejskiego dla przewoźników drogowych z Polski.
2. Zróżnicowanie systemów prawnych i reżimów odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w przewozach krajowych w krajach Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Dania, Grecja, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia, Republika Irlandii, Rumunia, Szwecja, Włochy, Zjednoczone Królestwo

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Zbigniew Korycki

3. Wybrane aspekty: kwotowe ograniczenie odpowiedzialności i terminy przedawnienia roszczeń.
4. Sytuacja poza Unią Europejską.

12:45

Lunch

13:30

Zbigniew Korycki

5. Nowe przepisy unijne.
6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika wykonującego przewozy kabotażowe.
7. Aspekty odpowiedzialności przewoźnika zwykle poza pokryciem polisowym.
8. Przewozy kabotażowe przewoźników drogowych spoza Unii w Polsce - możliwości wykonywania i możliwości ubezpieczenia OC.
9. Perspektywy.

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Zbigniew Korycki

X

Zaczynał w dziale operacyjnym armatora (Polska Żegluga Morska - Zakład Zbiornikowców i Usług Armatorskich) w końcu lat siedemdziesiątych.
Od roku 1980 do roku 1999 w Warcie przez 10 lat w odszkodowaniach z ubezpieczeń P&I (OC armatora) i przez następne 10 lat w ubezpieczeniach ładunków w transporcie (głównie morskim) oraz w odszkodowaniach z tych ubezpieczeń. Od roku 1999 do roku 2005 w Ergo Hestii w Biurze Ubezpieczeń Morskich i Transportowych z ukierunkowaniem na ubezpieczenia i odszkodowania transportowe (ładunkowe i OC przewoźnika oraz spedytora). Od roku 2005 do 2008 w PZU w Centrum Ubezpieczeń Morskich i Transportowych, a po wycofaniu się ubezpieczyciela z ubezpieczeń casco statków zagranicznych armatorów w Zespole Ubezpieczeń Transportowych. Obecnie w TUiR Allianz Polska SA kieruje Wydziałem Ubezpieczeń Transportowych .

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: