Nowe projekty

Termin:

22 czerwca 2010 r.

Miejsce:

CK Warszawianka
Warszawa

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Współczesny biznes oparty jest w coraz większym stopniu na dwóch podstawowych filarach: prawie oraz szeroko rozumianej informatyce. W każdym projekcie ubezpieczeniowym - czy będzie to nowy produkt, kanał sprzedaży, czy jakieś rozwiązanie wewnętrzne - występować będą na pewno oba te zagadnienia.
Xawery Konarski, adwokat i praktyk, pokaże jak ubezpieczyciele mogą radzić sobie z wyzwaniami prawnymi w nowych, związanych z informatyka, projektach.

Kluczowe zagadnienia

+ prawne problemy związane z rozwiązaniami informatycznymi stosowanymi w ubezpieczeniach
+ bazy danych - projektowanie i eksploatacja zgodnie z wymaganiami prawa
+ Internet jako doskonała, ale i wymagająca, droga kontaktu z klientami, czy partnerami

Dla kogo

+ wszystkie osoby uczestniczące w nowych projektach w ubezpieczeniach:
-- menedżerowie zlecający takie projekty
-- prowadzący
-- menedżerowie i pracownicy biur merytorycznych
-- menedżerowie i pracownicy biur back office
-- prawnicy
-- menedżerowie i pracownicy biur IT

Miejsce

Centrum Konferencyjne Warszawianka

ul. Merliniego 9
02-511 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - wtorek, 22 czerwca 2010 r.
9:00

Rejestracja

9:30

Otwarcie seminarium

9:30

Ryzyka prawne projektów IT w branży ubezpieczeniowej – przygotowanie projektu IT

Xawery Konarski

+ klasyfikacja umów IT – różnice prawne
+ określenie przedmiotu zamówienia na IT – najczęstsze błędy Zamawiających
+ przygotowanie postępowania na IT - jak prawidłowo opracować RFI i RFP
+ dostawa oprogramowania standardowego i dedykowanego Wykonawcy
+ licencje „własne” i „obce” dostawcy rozwiązania IT
+ umowy SAAS (software as a service) i hardware on demand - konstrukcje prawne

10:30

Przerwa kawowa

10:45

Ryzyka prawne projektów IT w branży ubezpieczeniowej – realizacja projektu i eksploatacja systemu

Xawery Konarski

+ organizacja projektu IT
+ znaczenie prawne metodyk wdrożeń IT
+ przebieg wdrożenia IT (analiza przedwdrożeniowa, koncepcje szczegółowe, konfiguracja systemu, dokumentacja, szkolenia, testowanie, start produktywny) – jak zabezpieczyć interesy Zamawiających i Wykonawców
+ eksploatacja systemu IT – różne modele serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego
+ „mały” i „duży” rozwój systemu IT – najczęściej spotykane konstrukcje umów utrzymaniowych

11:45

Nowe modele marketingu usług ubezpieczeniowych – przygotowanie baz danych przez zakłady ubezpieczeń

Xawery Konarski

+ tworzenie centralnych bazy danych
+ tworzenie hurtowni danych
+ łączenie danych z baz wewnętrznych i zewnętrznych
+ tworzenie spółki dystrybucyjnej w grupie ubezpieczeniowej i bankowo-ubezpieczeniowej
+ tworzenie baz danych a outsourcing ubezpieczeniowy
+ znaczenie projektu ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej dla branży ubezpieczeniowej (bazy referencyjne etc.)

12:45

Lunch

13:30

Nowe modele marketingu usług ubezpieczeniowych – eksploatacja baz danych przez zakłady ubezpieczeń

Xawery Konarski

+ analityka a CRM – różnice prawne
+ data mining – na jakich warunkach jest dozwolony
+ dopuszczalność korzystania z różnych kanałów „marketingowego” dotarcia do klienta (przesyłka tradycyjna, telemarketing, Internet)
+ decyzje GIODO i KNF oraz orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach danych osobowych i informacji objętych tajemnicą ubezpieczeniową

14:30

Nowoczesne formy sprzedaży produktów ubezpieczeniowych

Xawery Konarski

+ zawieranie umów ubezpieczenia przez Internet
+ czy i kiedy wymagana jest forma pisemna
+ zakres zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego w działalności ubezpieczeniowej – stan obecny i projekty nowych aktów prawnych
+ ochrona konsumenta przy ubezpieczeniach w systemie direct

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Xawery Konarski

X

Adwokat, wspólnik w Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki, nadzoruje prace dla kilkudziesięciu podmiotów z branży IT i TMT. Ekspert prawny Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU), Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego (SMB) oraz Związków Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Jako ekspert środowisk gospodarczych brał udział w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu prawa nowych technologii. Arbiter Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT. Autor lub współautor pozycji naukowych z zakresu prawa danych osobowych i prawa nowych technologii, w tym książek: „Internet i prawo w praktyce” (2002), „Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną” (2004), „Prawo marketingu bezpośredniego” (2009).
W 2010 r. nominowany jako ekspert z Polski w Legal Media Group Guide to the World’s Leading Technology, Media&Telecommunications Lawyers. Rekomendowany prawnik w kategorii “Telekomunikacja Media Technologie” (ranking kancelarii prawnych “Rzeczpospolita”, 2010)

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Wina oraz ryzyko jako przesłanki OC a okoliczności eskulpacyjne i egzoneracyjne

Triggery

Potrzeba i granice upraszczania dokumentów i procedur służących zawieraniu i wykonywaniu umowy ubezpieczenia

Hulajnogi i inne urządzenia transportu osobistego – odpowiedzialność cywilna i jej ubezpieczenie

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Reprezentacja klienta przy składaniu oświadczeń woli, oświadczeń wiedzy oraz przy ich odbieraniu w relacjach ubezpieczeniowych

W przygotowaniu

OC za produkt

Ostatnie spotkania

Składka ubezpieczeniowa – zagadnienia prawne

Odpowiedzialność cywilna operatora transportu intermodalnego

Prawo medyczne w praktyce podmiotów leczniczych oraz ich ubezpieczycieli

Odpowiedzialność cywilna małych i średnich przedsiębiorstw

Zadośćuczynienie za krzywdę w kontekście ubezpieczeń OC (dobrowolnych i obowiązkowych)

 

Newsletter: