Ocena ryzyka

Termin:

27 kwietnia 2010 r.

Miejsce:

CK Warszawianka
Warszawa

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Problem oceny ryzyka ubezpieczeniowego powstał wraz z początkiem ubezpieczeń. I wydawałoby się, iż powinien być dobrze rozpoznanym i właściwie rozumianym przez rynek. Ale czy tak jest w rzeczywistości? Czy pracownicy zakładów ubezpieczeń, pośrednicy ubezpieczeniowi w podobny sposób oceniają ryzyko? Czy wszyscy uczestnicy rynku znają i stosują te same zasady kształtowania wysokości składek, obliczania szkodowości?
Seminarium, poza usystematyzowaniem wiedzy w tym zakresie, stanowi próbę ujednolicenia podejścia do tematu oceny ryzyka. Wypracowana w trakcie spotkania bazowa platforma, będzie dobrym punktem wyjścia dla pomyślnych negocjacji biznesowych.

Kluczowe zagadnienia

+ Podstawowe zasady kształtowania gospodarki finansowej zakładu ubezpieczeń
-- kapitały i margines wypłacalności
-- rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
-- elementy sprawozdawczości

+ Podstawowe zasady kształtowania polityki cenowej zakładu ubezpieczeń
-- rentowność, szkodowość, rezerwy
-- konstrukcja taryfy składek
-- indywidualny underwritting ubezpieczeniowy

+ Indywidualna ocena ryzyka ubezpieczeniowego
-- czynniki wpływające na ocenę ryzyka
-- zasady szacowania i wykorzystywania wskaźnika szkodowości
-- techniczne elementy produktu

+ Specyfika oceny ryzyka i segmentacji klientów w poszczególnych rodzajach ubezpieczeń
-- indywidualne ubezpieczenia komunikacyjne
-- ubezpieczenia flotowe
-- ubezpieczenia pakietowe

Dla kogo

- brokerzy ubezpieczeniowi
- menedżerowie zakładów ubezpieczeń, odpowiedzialni za produkty i taryfikacje w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych
- pracownicy ubezpieczycieli, odpowiedzialni za ocenę ryzyka w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych
- firmy funkcjonujące na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych (firmy assistance, producenci, importerzy samochodów, floty samochodowe)

Miejsce

Centrum Konferencyjne Warszawianka

ul. Merliniego 9
02-511 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - wtorek, 27 kwietnia 2010 r.
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Podstawowe zasady kształtowania gospodarki finansowej zakładu ubezpieczeń

Mariusz Garwacki

- kapitał gwarancyjny
- margines wypłacalności
- rola i obowiązki aktuariuszy
- rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
- fundusz prewencyjny
- sprawozdawczość zakładu ubezpieczeń

10:30

Przerwa kawowa

10:45

Podstawowe zasady kształtowania polityki cenowej zakładu ubezpieczeń

Mariusz Garwacki

- rentowność ubezpieczenia
- szkodowość ubezpieczenia
- rezerwy składki, rezerwy szkodowe
- konstrukcja taryfy składek
- indywidualny underwriting ubezpieczeniowy

12:30

Lunch

13:15

Indywidualna ocena ryzyka ubezpieczeniowego

Mariusz Garwacki

- czynniki mające wpływ na ocenę ryzyka ubezpieczeniowego
- zasady szacowania i wykorzystywania wskaźnika szkodowości
- franszyzy i udziały własne
- udział w zysku/stracie
- przykłady stosowania wskaźników szkodowych w postanowieniach umów ubezpieczeniowych

14:45

Przerwa kawowa

15:00

Specyfika oceny ryzyka i segmentacji klientów w poszczególnych rodzajach ubezpieczeń

Mariusz Garwacki

- indywidualne ubezpieczenia komunikacyjne
- ubezpieczenia flotowe
- ubezpieczenia pakietowe

16:15

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Mariusz Garwacki

X

Praktyk, ekspert i manager ubezpieczeniowy.
Pracował w PZU, Winterthur i Warcie (4 lata w oddziale i 11 lat w centrali).
Pełnił funkcję dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych. W swojej karierze odpowiadał m.in.. Za nadzór nad rozwójem i zarządzanie produktami ubezpieczeniowymi, zapewnienie odpowiedniego poziomu ich rentowności, nadzór nad sprzedażą i obsługą ubezpieczeń (w tym ubezpieczeń komunikacyjnych i flot samochodowych), obsługę kluczowych klientów, szkolenia, bazy danych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: