Ochrona danych osobowych

Termin:

20 czerwca 2011 r.

Miejsce:

CK UPSS, Warszawa

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Informacja jest w dzisiejszym świecie jedną z największych wartości. Taką informacją dla ubezpieczyciela są dane osobowe klientów. Pozyskiwanie i przetwarzanie tych danych obwarowane jest jednak szeregiem przepisów prawnych. Mec. Xawery Konarski i Mec. dr Jan Byrski z Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy pokażą możliwe sposoby wykorzystywania danych osobowych, a także ograniczenia stawiane przez prawo. Wskażą również, które informacje są chronione tajemnicą ubezpieczeniową.

Kluczowe zagadnienia

• dane osobowe i tajemnica ubezpieczeniowa
• administrator i processor
• wymiana informacji a outsourcing
• przetwarzanie danych osobowych na cele ubezpieczeniowe i marketingowe
• przykłady rozwiązań prawnych, orzecznictwo

Dla kogo

• działy prawne ubezpieczycieli
• kancelarie prawne obsługujące sektor ubezpieczeniowy
• underwriterzy
• działy likwidacji szkód
• departamenty marketingu
• pośrednicy ubezpieczeniowi

Miejsce

Centrum konferencyjne UPSS

Biurowiec New City
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 20 czerwca 2011 r.
9:00

Rejestracja

powitalna kawa, herbata

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

1. Informacje stanowiące dane osobowe i tajemnicę ubezpieczeniową

a. Dane osobowe i tajemnica ubezpieczeniowa – konstrukcja i zakres ochrony prawnej
b. Klasyfikacja informacji przetwarzanych w działalności ubezpieczeniowej
(informacje „wolne”/informacje chronione tajemnicą ubezpieczeniową, przedsiębiorcy/osoby fizyczne, dane osobowe/dane wrażliwe)
c. Klasyfikacja źródeł pozyskiwania danych w ubezpieczeniach (bazy wewnętrzne/bazy zewnętrzne, bazy prywatne/bazy publiczne)
d. Informacje o osobach przekazujących dane oraz informacje o osobach trzecich

10:50

Przerwa kawowa

11:05

2. Administrator danych osobowych i processor w działalności ubezpieczeniowej

a. Administrator i processor – zakres obowiązków i odpowiedzialności prawnej
b. Zakłady ubezpieczeń, pośrednicy ubezpieczeniowi i inne podmioty biorące udział w przetwarzaniu danych ubezpieczeniowych - administrator czy processor?
c. Spółki produktowe i spółki dystrybucyjne – przykłady rozwiązań prawnych

12:30

Lunch

13:15

3. Outsourcing w działalności ubezpieczeniowej

a. Modele outsourcingu a podstawy prawne wymiany informacji ubezpieczeniowej
b Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – wymagania
c. Outsourcing łańcuchowy oraz podpowierzenie przetwarzania danych osobowych

14:20

Przerwa kawowa

14:35

4. Zasady przetwarzania danych osobowych w celach ubezpieczeniowych

a. Underwriting
b. Likwidacja szkody
c. Inne cele „ubezpieczeniowe”

15:45

Przerwa kawowa

16:00

5. Zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych

a. Klasyfikacja różnych sposobów dotarcia do klienta (mailing, telemarketing, SMS/MMS, IVR)
b. Opt-in oraz opt-out – różnice prawne
c. Przetwarzanie informacji o aktualnych, byłych oraz potencjalnych klientach
d. Marketing „własnych” i „cudzych” usług ubezpieczeniowych
e. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na cele marketingowe w działalności ubezpieczeniowej – decyzje GIODO oraz orzeczenia sądów administracyjnych

17:00

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

dr Jan Byrski

X

Adwokat, dr nauk prawnych, wspólnik w Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.
Ekspert prawny Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU).
Autor licznych publikacji naukowych z zakresu ochrony danych osobowych, tajemnic zawodowych oraz outsourcingu w działalności instytucji finansowych, w tym współautor pozycji: Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania (2007) oraz autor monografii: Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej (2010).

ZAMKNIJ

Xawery Konarski

X

Adwokat, wspólnik w Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.
Ekspert prawny Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) oraz Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Jako ekspert środowisk gospodarczych bierze udział w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu prawa nowych technologii i ochrony informacji. Arbiter Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT. Autor lub współautor pozycji naukowych z zakresu prawa danych osobowych i prawa nowych technologii, w tym książek: „Internet i prawo w praktyce” (2002), „Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną” (2004) oraz „Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania” (2007).
W latach 2007-2011 nominowany w polskich i zagranicznych rankingach kancelarii prawnych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Wyzwania prawne ubezpieczeń komunikacyjnych

Tworzenie produktów ubezpieczeniowych – ustawa o dystrybucji ubezpieczeń i rekomendacje KNF

Odpowiedzialność cywilna w procesie inwestycyjnym

Odpowiedzialność cywilna operatora transportu intermodalnego

W przygotowaniu

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach mienia i OC

Zadośćuczynienie za krzywdę w kontekście ubezpieczeń OC

OC małych i dużych przedsiębiorstw

Ostatnie spotkania

OC przewoźnika i OC spedytora w świetle prawa niemieckiego

Ubezpieczenia grupowe – obowiązki ubezpieczyciela, dystrybutora i ubezpieczającego

Multiagent i osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne – aspekty prawne

Umowa ubezpieczenia a ustawa o dystrybucji ubezpieczeń

 

Newsletter: