Prawo i OC

Termin:

26 kwietnia 2010 r.

Miejsce:

CK Warszawianka
Warszawa

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Dobra likwidacja szkód z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej rozpoczyna się od znajomości przepisów prawa. Drugim krokiem jest umiejętność stosowania przepisów w praktyce likwidacyjnej. Dla wielu nie będzie zaskoczeniem, że odpowiedzialność cywilna osoby zobowiązanej do naprawienia szkody i odpowiedzialność gwarancyjna ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej nie musi być tożsama. Wiadomo, iż doskonała znajomość tych zagadnień pomaga nie tylko w poprawnej likwidacji szkód, ale wpływa też - dzięki wykorzystaniu regresów - na wynik techniczny i finansowy zakładu ubezpieczeń.
Piotr Kaczanowski., uznany ekspert rynku, znany entuzjasta i pasjonat prawa, porówna odpowiedzialność cywilną posiadacza mechanicznego środka komunikacji oraz odpowiedzialność gwarancyjną ubezpieczyciela obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego. Nie obędzie się bez przykładów, ważnych pytań i dobrych rozwiązań

Kluczowe zagadnienia

+ Odpowiedzialność cywilna posiadacza mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody
+ Odpowiedzialność gwarancyjna ubezpieczyciela w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego
+ Pytania, wątpliwości, problemy, możliwe interpretacje, praktyczne rozwiązania

Dla kogo

- radcowie prawni ubezpieczycieli i instytucji rynku ubezpieczeniowego
- pracownicy ubezpieczycieli związani z ubezpieczeniami komunikacyjnymi
- likwidacja szkód
- brokerzy ubezpieczeniowi pomagajacy klientom w likwidacji szkód
- kancelarie prawne
- kancelarie odszkodowawcze
- firmy dokonujące technicznej oceny szkód

Miejsce

Centrum Konferencyjne Warszawianka

ul. Merliniego 9
02-511 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - poniedziałek, 26 kwietnia 2010 r.
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Piotr Kaczanowski

1. Zasady ogólne (wina) i zasada ryzyka w odpowiedzialności cywilnej posiadacza samoistnego i posiadacza zależnego mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody.
2. Odpowiedzialność dzierżyciela mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody.
3. Odpowiedzialność gwarancyjna ubezpieczyciela w warunkach obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - poszkodowany, a osoba trzecia względem stron umowy ubezpieczenia

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Piotr Kaczanowski

4. Schematy zdarzeń w ruchu drogowym jako ilustracja zasad odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu i kierującego pojazdem oraz odpowiedzialności gwarancyjnej ubezpieczyciela
a) Szkoda na osobie
- zderzenie pojazdów
- najechanie
- zdarzenie bez zetknięcia się pojazdów
b) Szkoda w mieniu
- zderzenie pojazdów
- najechanie
- zdarzenie bez zetknięcia się pojazdów
c) Pojazd jako element przedsiębiorstwa wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody

12:45

Lunch

13:30

Piotr Kaczanowski

5. Szkoda powstała w związku z ruchem pojazdu mechanicznego - jednoznaczne ustalenie zakresu odpowiedzialności gwarancyjnej
a) Szkoda powstała przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu
b) Szkoda powstała bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu
c) Szkoda powstała podczas zatrzymania, postoju lub garażowania

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Piotr Kaczanowski

X

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1991-2000 Wicedyrektor a następnie Wiceprezes Zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w kolejnych latach Prezes Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej, Członek Zarządu T.U. CIGNA STU S.A. i Wiceprezes Zarządu PTU S.A. Był także członkiem utworzonej pod patronatem Ministra Finansów Komisji Kodyfikacyjnej ds. Reformy Prawa Ubezpieczeniowego.
Doświadczenie zdobyte na rynku ubezpieczeń wykorzystywał także jako wykładowca w zakresie prawa i praktyki ubezpieczeniowej w ramach podyplomowych studiów na Politechnice Warszawskiej oraz Szkole Głównej Handlowej. Jest autorem wielu artykułów i opracowań oraz współautorem książek z zakresu ubezpieczeń. Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi za udział w reformie prawa ubezpieczeniowego.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Przegląd produktu ubezpieczeniowego

Rekomendacje likwidacyjne - last minute (czy ubezpieczyciele mają likwidować szkody według zasad wskazanych przez KNF, czy też zgodnie z wyrokami SN?)

Życie i śmierć w ubezpieczeniach - problemy prawne z małoletnimi i zmarłymi klientami

Procedura zawierania umowy ubezpieczenia

W przygotowaniu

Komunikacja

Ubezpieczenia na życie

Duże ryzyka

Ubezpieczenia transportowe

Osoby bliskie

Ostatnie spotkania

Multiagent - zakład ubezpieczeń - OFWCA: relacje, współpraca, wsparcie, nadzór

Inflacja a zawieranie i wykonywanie umów ubezpieczeń majątkowych

Rekomendacje KNF dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych

 

Newsletter: