OCSiP

Termin:

15 września 2009 r.

Miejsce:

CK Warszawianka
Warszawa

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Rozwój rynku TSL wymusza na podmiotach prowadzących działalność w tym zakresie coraz ściślejsze dopasowanie się do potrzeb klientów. Oni nie zawsze swoje oczekiwania chcą zamknąć w prostych umowach spedycji, czy przewozu. Stąd różne formy działań, które można spotkać w praktyce.
Czas pokazać jak rzeczywiście wyglądają różnice pomiędzy spedytorem, a przewoźnikiem umownym.

Dla kogo

+ szefowie departamentów ubezpieczeń transporotwych ubezpieczycieli i firm brokerskich
+ underwriterzy i brokerzy specjalizujący się w ubezpieczeniach OCP/OCS oraz cargo
+ przedstawiciele firm transportowych odpowiedzialnych za zabezpieczenie ich działalności
+ prawnicy uczestniczący w przygotowaniach umów w branży TSL
Uwaga!!
Konferencja skierowana jest do osób, które już znają problematykę odpowiedzialności spedytora i przewoźnika oraz orientują się w poruszanych zagadnieniach.

Miejsce

Centrum Konferencyjne Warszawianka

ul. Merliniego 9
02-511 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - wtorek, 15 września 2009 r.
9:00

Rejestracja

9:30

Spedytor a przewoźnik umowny

Beata Janicka, radca prawny C. Hartwig Gdynia

Warszat:
+ podobieństwa i różnice,
+ porównanie zasad odpowiedzialności,
+ ryzyka związane z błędną kwalifikacją,
+ orzecznictwo SN.

12:30

Lunch

(szwedzki stół)

13:30

Spedytor a przewoźnik umowny

Beata Janicka, radca prawny C. Hartwig Gdynia

Warszat cd:
+ podobieństwa i różnice,
+ porównanie zasad odpowiedzialności,
+ ryzyka związane z błędną kwalifikacją,
+ orzecznictwo SN.

15:30

Zakończenie

Ocena seminarium

Wszystkie oceny (o ile nie zaznaczono inaczej) podane są w skali 1-5, gdzie:
   1 - bardzo źle,
   5 - bardzo dobrze.

Ocena techniczna
Opieka IMP

zgłoszenie udziału

4,3

w czasie konferencji

4,6

Miejsce

lokalizacja

4,8

parking

4,3

sala konferencyjna

4,7

posiłki

4,2

obsługa

4,5

Ocena merytoryczna
Warsztat

Spedytor a przewoźnik umowny

Beata Janicka, C.Hartwig Gdynia

4,8

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Beata Janicka

X

Radca prawny. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Gdańskim, egzamin radcowski zdała w 1993r. Œwiadczy pomoc prawną przedsiębiorcom wykonującym usługi w zakresie transportu i spedycji, w tym spółkom wchodzącym w skład grupy kapitałowej C.Hartwig Gdynia SA. Wiedzę w zakresie common law zdobyła poprzez praktyki zagraniczne, w tym w kancelarii adwokackiej William Fry Solicitors w Dublinie. Od roku 1999 członek Advisory Body Legal Matters (komisji prawnej) przy Międzynarodowej Federacji Zrzeszeń Spedytorów - FIATA (Fédération Internationale des Associasions de Transitaires et Assimilés). Członek grupy roboczej FIATA Model Correspondents’ Agreement - współtwórczyni tego dokumentu. Współautorka Podręcznika Spedytora, wydanego przez Uniwersytet Gdański i Polską Izbę Spedycji i Logistyki (PISiL) w Gdyni. Wykładowca PISiL oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku i Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na kierunku studiów podyplomowych ?Zarządzanie systemami logistycznymi?. Prezes i arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Spedycji i Logistyki w Gdyni od chwili jego powstania.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

ESG w dystrybucji ubezpieczeń

 

Newsletter: