OC

Termin:

Jeszcze 1 spotkanie

Miejsce:

CK Warszawianka
Warszawa

Warsztat

Jedyne takie spotkanie..

Pierwszy z Warsztatów prowadzonych przez Marię Tomaszewską-Pestkę ma wskazać zagrożenia wyrządzenia szkód związanych z prowadzoną działalności biznesową: klientów korporacyjnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób wykonujących czynności zawodowe. Wskażemy najbardziej typowe scenariusze szkodowe w poszczególnych branżach i zawodach, w oparciu przepisy dotyczące tych branż i zawodów. Warsztaty pokażą jak zmienia się zagrożenie odpowiedzialnością w zależności od zasady odpowiedzialności, osoby poszkodowanej, zakresu zawartych umów z kontrahentami.

Kolejne spotkanie poświęcone będzie wykonaniu dobrowolnej umowy ubezpieczenia OC. Wskażemy etapy ustalania odpowiedzialności Ubezpieczyciela za powstałą szkodę – od zgłoszenia wypadku aż po obronę przed roszczeniem i postępowanie regresowe.
Podstawą warsztatów będą regulacje kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ogólnych warunków ubezpieczenia, spotykanych na rynku praktycznych rozwiązań.

Wreszcie trzecie spotkanie zostanie poświęcone ubezpieczeniom OC w budowlanym procesie inwestycyjnym. Rozpoczniemy warsztat od opisania uczestników procesu budowlanego, ich roli i odpowiedzialności. Następnie omówimy rodzaje spotykanych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej – ich relacje oraz sytuację ubezpieczonych w poszczególnych umowach ubezpieczenia OC. Warsztat zakończymy prześledzeniem typowych szkód w branży budowlanej – wnioskami płynącymi z nich dla brokerów i underwriterów.

Kluczowe zagadnienia

Zobacz poszczególne warsztaty cyklu:

Dla kogo

Poszukujący poszerzenia wiedzy o ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej:
+ underwriterzy
+ brokerzy
+ agenci
+ likwidatorzy

Miejsce

Centrum Konferencyjne Warszawianka

ul. Merliniego 9
02-511 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program warsztatu

Dzień 1 - Poniedziałek, 11 czerwca 2012 r.
8:30

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:00

Rozpoczęcie warsztatu

9:00

Ubezpieczenia OC w budowlanym procesie inwestycyjnym

Maria Tomaszewska-Pestka

1.Proces budowlany
2.Rodzaje ubezpieczeń OC
3.Typowe szkody w branży budowlanej

Podczas warsztatu przewidziane są przerwy kawowe

14:00

Zakończenie warsztatu

 

Zgłoszenie na warsztat nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący warsztat:

Maria Tomaszewska-Pestka

X

Absolwentka wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Przez 15 lat zatrudniona w Ergo Hestii. Od początku kariery odpowiedzialna za rozwój ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, najpierw jako underwriter następnie jako Dyrektor Biura Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej. Od listopada
2011 prowadzi przedsięwzięcie LabRisk. Autorka bloga Ubezpieczenia OC

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na warsztat nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z warsztatem można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia NNW - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja

Ubezpieczeniowe aspekty leasingu pojazdów a rekomendacja U KNF

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz ewentualnych roszczeń regresowych

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

 

Newsletter: