OC proces budowlany

Termin:

11 czerwca 2012 r.

Miejsce:

CK Warszawianka, Warszawa

Warsztat

Jedyne takie spotkanie..

Warsztat prowadzony przez Marię Tomaszewską-Pestkę ma na celu przybliżenie wielu zagadnień związanych z ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej w procesie budowlanym. Rozpoczniemy warsztat od opisania uczestników procesu budowlanego – wskazanych w Prawie Budowlanym i występujących w praktyce, ich roli i odpowiedzialności.

Następnie omówimy rodzaje spotykanych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej – ich wzajemne relację oraz sytuację ubezpieczonych w poszczególnych umowach ubezpieczenia OC. Warsztat zakończymy prześledzeniem typowych szkód w branży budowlanej – wnioskami płynącymi z nich dla brokerów i underwriterów.

Zobacz cały cykl

Zamów cały cykl (duże zniżki):

Zobacz inne warsztaty cyklu:

Dla kogo

Poszukujący poszerzenia wiedzy o ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej:
+ underwriterzy
+ brokerzy
+ agenci
+ likwidatorzy

Miejsce

Centrum Konferencyjne Warszawianka

ul. Merliniego 9
02-511 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program warsztatu

Dzień 1 - Poniedziałek, 11 czerwca 2012 r.
8:30

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:00

Rozpoczęcie warsztatu

9:00

Maria Tomaszewska-Pestka

1. Uczestnicy procesu budowlanego - zadania, obowiązki, odpowiedzialność
2. Uczestnicy procesu budowlanego a samodzielne techniczne funkcje w budownictwie

Przerwa kawowa

Maria Tomaszewska-Pestka

3. Odpowiedzialność wykonawcy robót budowlanych
4. Ubezpieczenia OC w branży budowlanej
a) ubezpieczenie OC ogólnej (OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej)
b) ubezpieczenie OC projektanta
c) ubezpieczenie - II sekcja ryzyk budowlano - montażowych
d) obowiązkowe ubezpieczenia OC architekta i inżyniera

Przerwa kawowa

Maria Tomaszewska-Pestka

5. Kumulacja i luki w ochronie w inwestycyjnym procesie budowlanym
6. Szkody w procesie budowlanym odpowiedzialność uczestników procesu

14:00

Zakończenie warsztatu

 

Zgłoszenie na warsztat nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący warsztat:

Maria Tomaszewska-Pestka

X

Absolwentka wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Przez 15 lat zatrudniona w Ergo Hestii. Od początku kariery odpowiedzialna za rozwój ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, najpierw jako underwriter następnie jako Dyrektor Biura Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej. Od listopada
2011 prowadzi przedsięwzięcie LabRisk. Autorka bloga Ubezpieczenia OC

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na warsztat nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z warsztatem można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: