Ryzyko OC

Termin:

17 kwietnia 2012 r.

Miejsce:

CK Warszawianka, Warszawa

Warsztat

Jedyne takie spotkanie..

Warsztaty prowadzone przez Marię Tomaszewską-Pestkę mają wskazać zagrożenia wyrządzenia szkód związanych z prowadzoną działalności biznesową: klientów korporacyjnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób wykonujących czynności zawodowe. Wskażemy najbardziej typowe scenariusze szkodowe w poszczególnych branżach i zawodach, w oparciu przepisy dotyczące tych branż i zawodów. Warsztaty pokażą jak zmienia się zagrożenie odpowiedzialnością w zależności od zasady odpowiedzialności, osoby poszkodowanej, zakresu zawartych umów z kontrahentami. Zastanowimy się jakie rozwiązania prawne przyjęte przez przedsiębiorcę obniżają ryzyko jego odpowiedzialności cywilnej za powstałą szkodę.

Kolejny moduł będzie poświęcony zagadnieniom technicznym, które mogą zwiększać ryzyko wyrządzenia szkody i odpowiedzialności za nią. Wskażemy jakie elementy należy brać pod uwagę oceniając zagrożeniem wyrządzenia szkody i które z nich świadczą o obniżonym ryzyku.

Zobacz cały cykl

Zamów cały cykl (duże zniżki):

Zobacz inne warsztaty cyklu:

Dla kogo

Poszukujący poszerzenia wiedzy o ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej:
+ underwriterzy
+ brokerzy
+ agenci
+ likwidatorzy

Miejsce

Centrum Konferencyjne Warszawianka

ul. Merliniego 9
02-511 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program warsztatu

Dzień 1 - Wtorek, 17 kwietnia 2012 r.
8:30

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:00

Rozpoczecie warsztatu

9:00

1. Najbardziej typowe scenariusze w związku z prowadzoną działalnością :

Maria Tomaszewska-Pestka

a) produkcyjną
b) posiadaniem, zarządzaniem nieruchomościami
c) budowlaną
d) usługowa

2. Najbardziej typowe scenariusze w związku z wykonywaniem zawodu:

Maria Tomaszewska-Pestka

a) inżyniera budownictwa
b) radcy prawnego
c) doradcy podatkowego
d) lekarza

Przerwa kawowa

3. Elementy prawne wpływające na ryzyko OC

Maria Tomaszewska-Pestka

a) zasady odpowiedzialności
b) sposób wykonywania działalności
c) rozkład ciężaru dowodu
d) właściwość sądu i prawa
3.Zwiększanie ryzyka wyrządzenia szkody

4. Zabezpieczenia techniczne zmieniające ryzyko OC

Maria Tomaszewska-Pestka

a) kontrola produkcji
b) szkolenia bhp, wyposażenie w osobiste środki ochrony
c) zabezpieczenia przeciwpożarowe
d) zabezpieczenia przechowywania i wykorzystywania substancji niebezpiecznych

Przerwa kawowa

5. Rozwiązania prawne mające wpływ ryzyko OC

Maria Tomaszewska-Pestka

a) dokumentowanie należytej staranności
b) dokumentowanie jakości i odbiorów
c) dokumentowanie szkleń i przestrzegania procedur

14:00

Zakończenie warsztatu

 

Zgłoszenie na warsztat nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący warsztat:

Maria Tomaszewska-Pestka

X

Absolwentka wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Przez 15 lat zatrudniona w Ergo Hestii. Od początku kariery odpowiedzialna za rozwój ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, najpierw jako underwriter następnie jako Dyrektor Biura Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej. Od listopada
2011 prowadzi przedsięwzięcie LabRisk. Autorka bloga Ubezpieczenia OC

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na warsztat nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z warsztatem można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: