Umowa OC

Termin:

17 maja 2012 r.

Miejsce:

CK Warszawianka, Warszawa

Warsztat

Jedyne takie spotkanie..

Warsztat prowadzony przez Marię Tomaszewska-Pestkę będzie poświęcony rozpatrywaniu przez Ubezpieczyciela roszczeń z tytułu zawartej dobrowolnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
Prześledzimy prawa i obowiązki Ubezpieczonego, Poszkodowanego i Ubezpieczyciela w sytuacji wyrządzenia szkody osobie trzeciej

Wskażemy etapy ustalania odpowiedzialności Ubezpieczyciela za powstałą szkodę – od zgłoszenia wypadku aż po obronę przed roszczeniem i postępowanie regresowe.
Podstawą warsztatów będą regulacje kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ogólnych warunków ubezpieczenia, spotykanych na rynku praktycznych rozwiązań.

Zobacz cały cykl

Zamów cały cykl (duże zniżki):

Zobacz inne warsztaty cyklu:

Dla kogo

Poszukujący poszerzenia wiedzy o ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej:
+ underwriterzy
+ brokerzy
+ agenci
+ likwidatorzy

Miejsce

Centrum Konferencyjne Warszawianka

ul. Merliniego 9
02-511 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program warsztatu

Dzień 1 - Czwartek, 17 maja 2012 r.
8:30

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:00

Rozpoczecie warsztatu

9:00

Maria Tomaszewska-Pestka

1. Definicja umowy ubezpieczenia OC a zasady wykonywania umowy ubezpieczenia OC
2. Actio directa
3. Obowiązki Ubezpieczonego w związku z zaistnieniem wypadku ubezpieczeniowego

Przerwa kawowa

Maria Tomaszewska-Pestka

4. Obowiązki Ubezpieczyciela w związku z zaistnieniem wypadku ubezpieczeniowego
5. Elementy niezbędne do określenia odpowiedzialności Ubezpieczonego za szkodę
6. Ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela

Przerwa kawowa

Maria Tomaszewska-Pestka

7. Zarzuty Ubezpieczyciela:
a) wobec poszkodowanego
b) wobec ubezpieczonego

8. Powództwo poszkodowanego
9. Œwiadczenie ochrony prawnej

14:00

Zakończenie warsztatu

 

Zgłoszenie na warsztat nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący warsztat:

Maria Tomaszewska-Pestka

X

Absolwentka wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Przez 15 lat zatrudniona w Ergo Hestii. Od początku kariery odpowiedzialna za rozwój ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, najpierw jako underwriter następnie jako Dyrektor Biura Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej. Od listopada
2011 prowadzi przedsięwzięcie LabRisk. Autorka bloga Ubezpieczenia OC

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na warsztat nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z warsztatem można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia NNW - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja

Ubezpieczeniowe aspekty leasingu pojazdów a rekomendacja U KNF

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz ewentualnych roszczeń regresowych

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

 

Newsletter: