Szkody osobowe

Termin:

1 spotkanie

Miejsce:

CK Warszawianka
Warszawa

Warsztat

Jedyne takie spotkanie..

Szkody na osobie i sposób ich zaspokojenia przez ubezpieczyciela w ramach umowy OC stanowią najbardziej kontrowersyjny i medialny kawałek tortu o nazwie „Likwidacja szkód”. Może dlatego że trudniej w tym obszarze znaleźć jednolite wytyczne dotyczące metody wyliczenia należnego odszkodowania czy świadczenia. Może również dlatego że szkody te dotykają najbardziej osobistej i wrażliwej sfery życia poszkodowanego – jego życia i zdrowia. Trudno w tych sytuacjach odnieść się do podobnych przypadków czy też wyrażać empatię. Z tego powodu tak ważnym jest by reguły jakimi kierują się zarówno pełnomocnicy przy przygotowywaniu roszczenia, jak i likwidatorzy szkód były przejrzyste.

Dlatego warto spojrzeć na tematykę szkód na osobie nie od strony dyskusji o niuansach prawnych lecz „od kuchni” . Przyjrzeć się praktycznym rozwiązaniom, podyskutować o tym jak zapatrują się na nie różne podmioty zaangażowane w proces , spojrzeć na przykłady które były przedmiotem postępowań sądowych, odpowiedzieć na nasuwające się pytania i wątpliwości.

Podczas warsztatów, które poprowadzi Monika Borowiecka - Paczkowska w cyklu „Szkody osobowe” wszystkie zainteresowane osoby będą miały możliwość poznać stanowisko prowadzącego w najważniejszych kwestiach dotyczących poszczególnych grup roszczeń rozpatrywanych przy szkodzie na osobie ale przede wszystkim będą mogły zweryfikować i uzupełnić swoją wiedzę posiadaną w tym zakresie.

Kluczowe zagadnienia

Zobacz poszczególne warsztaty cyklu:

Dla kogo

+ ubezpieczyciele
-- piony likwidacji szkód zajmujące się szkodami osobowymi
+ brokerzy ubezpieczeniowi
+ kancelarie odszkodowawcze
+ adwokaci i radcowie prawni

Miejsce

Centrum Konferencyjne Warszawianka

ul. Merliniego 9
02-511 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program warsztatu

Dzień 2 - Wtorek, 12 czerwca 2012 r.
8:30

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:00

Rozpoczęcie warsztatu

9:00

Renta wyrównawcza z umowy OC dla osób bliskich zmarłego

Monika Borowiecka-Paczkowska

1. Renta obligatoryjna

Przerwa kawowa

Renta wyrównawcza z umowy OC dla osób bliskich zmarłego

Monika Borowiecka-Paczkowska

2. Renta fakultatywna

14:00

Zakończenie warsztatu

Dzień 3 - Czwartek, 21 czerwca 2012 r.
8:30

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:00

Rozpoczęcie warsztatu

9:00

Przyczynienie się poszkodowanego w procesie obsługi szkody na osobie

Monika Borowiecka-Paczkowska

1. Wprowadzenie

Przerwa kawowa

Przyczynienie się poszkodowanego w procesie obsługi szkody na osobie

Monika Borowiecka-Paczkowska

2. Przyczynienie na podstawie przykładów i orzecznictwa sądowego

Przerwa kawowa

Przyczynienie się poszkodowanego w procesie obsługi szkody na osobie

Monika Borowiecka-Paczkowska

3. Podsumowanie - kiedy przyczynienie a kiedy współwina? Czy można skutecznie uwolnić się z odpowiedzialności powołując się na wyłączną winę poszkodowanego?

14:00

Zakończenie warsztatu

 

Zgłoszenie na warsztat nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący warsztat:

Monika Borowiecka-Paczkowska

X

Ekspert ubezpieczeniowy specjalizujący się w zagadnieniach prawa cywilnego i ubezpieczeniowego; szczególną wiedzą wykazuje się w obszarze obsługi szkód osobowych i rent z ubezpieczenia OC. Obecnie prowadzi działalność szkoleniową pod nazwą MBP Szkolenia Ubezpieczeniowe. Przez ostatnie trzy lata kierowała Zespołem Procesowym obsługującym obszar likwidacji szkód z ubezpieczeń indywidualnych i korporacyjnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując przez wiele lat w TUiR WARTA SA na stanowiskach od likwidatora do Dyrektora Centrum Obsługi Szkód. Przez kilka lat reprezentowała TUiR WARTA SA w Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych PIU, jak również z upoważnienia PIU brała udział w pracach różnorodnych Komisji Sejmowych. W ramach prac Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych PIU brała aktywny udział w przygotowaniu Katalogu Zdarzeń Drogowych. Została odznaczona przez PIU odznaką Zasłużony dla Ubezpieczeń.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na warsztat nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z warsztatem można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia AUTO CASCO - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczeniowe aspekty leasingu pojazdów a rekomendacja U KNF

Ubezpieczenia NNW - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz ewentualnych roszczeń regresowych

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

 

Newsletter: