Koszty

Termin:

10 maja 2012 r.

Miejsce:

CK Warszawianka
Warszawa

Warsztat

Jedyne takie spotkanie..

Szkody na osobie i sposób rozpatrywania roszczeń zgłaszanych z tego tytułu dla wielu praktyków rynku ubezpieczeniowego mają charakter wiedzy tajemnej. Elementem każdej szkody na osobie jest konieczność refundacji ponoszonych przez poszkodowanego kosztów leczenia i rehabilitacji (lub też wyłożenia stosownej kwoty na poczet tych kosztów). Warsztat poprowadzi Monika Borowiecka-Paczkowska , która omówi szereg elementów, które wchodzą w zakres tego roszczenia.

Uczestnicy warsztatu będą mogli przekonać się, na podstawie praktyki i konkretnych przykładów, jak różnorodne może być podejście do tej kategorii kosztów. Omówione zostaną kryteria jakimi należy kierować się przy ustalaniu czy dany koszt mieści się w granicach normalnego następstwa szkody i adekwatnego związku przyczynowego, jak również wytyczne którymi kierują się sądy przy rozpatrywaniu roszczeń z tytułu kosztów leczenia i rehabilitacji.

Zobacz cały cykl

Zamów cały cykl (duże zniżki):

Zobacz inne warsztaty cyklu:

Dla kogo

+ ubezpieczyciele
-- piony likwidacji szkód zajmujące się szkodami osobowymi
+ brokerzy ubezpieczeniowi
+ kancelarie odszkodowawcze
+ adwokaci i radcowie prawni

Miejsce

Centrum Konferencyjne Warszawianka

ul. Merliniego 9
02-511 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program warsztatu

Dzień 1 - Czwartek, 10 maja 2012 r.
8:30

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:00

Rozpoczęcie warsztatu

9:00

1. Zakres obowiązku naprawienia szkody na osobie - koszty leczenia i rehabilitacji

Monika Borowiecka-Paczkowska

a.Regulacje prawne
b.Charakterystyka roszczenia
c.Osoby uprawnione
d.Normalne następstwo szkody i adekwatny związek przyczynowy - co to znaczy? Jakie okoliczności należy brać pod uwagę

Przerwa kawowa

2. Omówienie poszczególnych rodzajów świadczeń - podstawa prawna, dokumentowanie, kryteria oceny, przykłady

Monika Borowiecka-Paczkowska

a. Koszty leczenia
b. Koszty rehabilitacji leczniczej
c. Koszty rehabilitacji zawodowej
d. Opieka osoby trzeciej
e. Usługi pielęgniarskie
f. Leczenie niekonwencjonaeln

Przerwa kawowa

Omówienie poszczególnych rodzajów świadczeń - podstawa prawna, dokumentowanie, kryteria oceny, przykłady cd.

Monika Borowiecka-Paczkowska

g. Pobyt poszkodowanego w sanatorium
h. Specjalne odżywianie
i. Zakup środków ortopedycznych
j. Dostosowanie mieszkania / domu do potrzeb osoby niepełnosprawnej
k. Dostosowanie środka transportu do potrzeb osoby niepełnosprawnej / zakup środka transportu dla osoby niepełnosprawnej

3. Koszty leczenia i rehabilitacji
a.Stanowisko orzecznictwa

14:00

Zakończenie warsztatu

 

Zgłoszenie na warsztat nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący warsztat:

Monika Borowiecka-Paczkowska

X

Ekspert ubezpieczeniowy specjalizujący się w zagadnieniach prawa cywilnego i ubezpieczeniowego; szczególną wiedzą wykazuje się w obszarze obsługi szkód osobowych i rent z ubezpieczenia OC. Obecnie prowadzi działalność szkoleniową pod nazwą MBP Szkolenia Ubezpieczeniowe. Przez ostatnie trzy lata kierowała Zespołem Procesowym obsługującym obszar likwidacji szkód z ubezpieczeń indywidualnych i korporacyjnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując przez wiele lat w TUiR WARTA SA na stanowiskach od likwidatora do Dyrektora Centrum Obsługi Szkód. Przez kilka lat reprezentowała TUiR WARTA SA w Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych PIU, jak również z upoważnienia PIU brała udział w pracach różnorodnych Komisji Sejmowych. W ramach prac Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych PIU brała aktywny udział w przygotowaniu Katalogu Zdarzeń Drogowych. Została odznaczona przez PIU odznaką Zasłużony dla Ubezpieczeń.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na warsztat nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z warsztatem można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: