Renta dla bliskich

Termin:

12 czerwca, 2012 r.

Miejsce:

CK Warszawianka
Warszawa

Warsztat

Jedyne takie spotkanie..

Renta wyrównawcza wypłacana na rzecz osób uprawnionych po śmierci poszkodowanego ma na celu naprawienie szkody majątkowej jaka powstaje w wyniku zmiany stosunków wywołanych śmiercią osoby bliskiej. W kręgu osób uprawnionych znajduje się nie tylko pozostały przy życiu małżonek ale przede wszystkim małoletnie dzieci i inne osoby na rzecz których zmarły świadczył dobrowolnie.

Złożenie i udokumentowanie takiego roszczenia, określenie czy dana osoba ma prawo do renty nie jest czasami łatwe. Tej trudnej tematyce poświęcone będzie kolejne spotkanie warsztatowe, które poprowadzi Monika Borowiecka-Paczkowska

Zobacz cały cykl

Zamów cały cykl (duże zniżki):

Zobacz inne warsztaty cyklu:

Dla kogo

+ ubezpieczyciele
-- piony likwidacji szkód zajmujące się szkodami osobowymi
+ brokerzy ubezpieczeniowi
+ kancelarie odszkodowawcze
+ adwokaci i radcowie prawni

Miejsce

Centrum Konferencyjne Warszawianka

ul. Merliniego 9
02-511 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program warsztatu

Dzień 1 - Wtorek, 12 czerwca 2012 r.
8:30

Rejestracja

(i poranna kawa, herbata)

9:00

Rozpoczęcie warsztatu

9:00

1. Renta obligatoryjna

Monika Borowiecka-Paczkowska

a. Podstawy prawne,
b. Ustalanie zasadności przyznania renty w zależności od różnych przypadków sytuacji rodzinnej występującej przed i po wypadku,
c. Rozwiedziony małżonek a prawo do renty,
d. Konkubent - prawo do renty obligatoryjnej czy fakultatywnej?

Przerwa kawowa

Renta obligatoryjna cd.

Monika Borowiecka-Paczkowska

e. Renta dla małoletnich dzieci - ograniczenia czasowe, zmiana stosunków rodzinnych (ponowny związek pozostałego przy życiu rodzica, związek małżeński uprawnionego do rent)
f. Renta dla pozostałego przy życiu małżonka - ograniczenia czasowe
g. Dokumentowanie roszczenia
h. Orzecznictwo

Przerwa kawowa

2. Renta fakultatywna

Monika Borowiecka-Paczkowska

a. Podstawy prawne
b. Ustalanie zasadności przyznania renty w zależności od różnych przykładów sytuacji rodzinnej występującej przed wypadkiem

14:00

Zakończenie warsztatu

 

Zgłoszenie na warsztat nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący warsztat:

Monika Borowiecka-Paczkowska

X

Ekspert ubezpieczeniowy specjalizujący się w zagadnieniach prawa cywilnego i ubezpieczeniowego; szczególną wiedzą wykazuje się w obszarze obsługi szkód osobowych i rent z ubezpieczenia OC. Obecnie prowadzi działalność szkoleniową pod nazwą MBP Szkolenia Ubezpieczeniowe. Przez ostatnie trzy lata kierowała Zespołem Procesowym obsługującym obszar likwidacji szkód z ubezpieczeń indywidualnych i korporacyjnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując przez wiele lat w TUiR WARTA SA na stanowiskach od likwidatora do Dyrektora Centrum Obsługi Szkód. Przez kilka lat reprezentowała TUiR WARTA SA w Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych PIU, jak również z upoważnienia PIU brała udział w pracach różnorodnych Komisji Sejmowych. W ramach prac Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych PIU brała aktywny udział w przygotowaniu Katalogu Zdarzeń Drogowych. Została odznaczona przez PIU odznaką Zasłużony dla Ubezpieczeń.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na warsztat nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z warsztatem można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Procedura zawierania umowy ubezpieczenia

W przygotowaniu

Komunikacja

Ubezpieczenia na życie

Duże ryzyka

Ubezpieczenia transportowe

Osoby bliskie

Ostatnie spotkania

Życie i śmierć w ubezpieczeniach - problemy prawne z małoletnimi i zmarłymi klientami

Rekomendacje likwidacyjne - last minute (czy ubezpieczyciele mają likwidować szkody według zasad wskazanych przez KNF, czy też zgodnie z wyrokami SN?)

Przegląd produktu ubezpieczeniowego

 

Newsletter: