Renta

Termin:

31 maja 2012 r.

Miejsce:

CK Warszawianka
Warszawa

Warsztat

Jedyne takie spotkanie..

Renta wypłacana z umowy ubezpieczenia OC ma na celu naprawienie szkody majątkowej jaka powstaje w związku z nieodzyskaniem przez poszkodowanego pełnej zdolności do pracy zarobkowej lub też w związku z koniecznością ponoszenia dodatkowych, stałych kosztów.

Warsztat dotyczący wypłacania renty wyrównawczej z umowy OC dla osoby bezpośrednio poszkodowanej poprowadzi Monika Borowiecka-Paczkowska
Dobrze udokumentowane roszczenie to gwarancja przyznania tego ważnego świadczenia na rzecz poszkodowanego. Jasne kryteria jakimi należy się kierować przy rozpatrywaniu tego typu roszczeń to gwarancja wydania prawidłowej i terminowej decyzji odszkodowawczej. Dlatego warto przyjrzeć się zasadom wypracowanym przez praktykę i orzecznictwo w tym zakresie. By każda taka sprawa nie musiała szukać swojego finału w sądzie.

Zobacz cały cykl

Zamów cały cykl (duże zniżki):

Zobacz inne warsztaty cyklu:

Dla kogo

+ ubezpieczyciele
-- piony likwidacji szkód zajmujące się szkodami osobowymi
+ brokerzy ubezpieczeniowi
+ kancelarie odszkodowawcze
+ adwokaci i radcowie prawni

Miejsce

Centrum Konferencyjne Warszawianka

ul. Merliniego 9
02-511 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program warsztatu

Dzień 1 - Czwartek, 31 maja 2012 r.
8:30

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:00

Rozpoczęcie warsztatu

9:00

1. Wprowadzenie

Monika Borowiecka-Paczkowska

a. Podstawa prawna
b. Wyrównawczy charakter renty z umowy OC
c. Klasyfikacja rent wg różnych kryteriów,
d. Miejsce renty w procesie likwidacji szkody na osobie
e. Przepisy prawne przydatne przy rozpatrywaniu roszczeń rentowych

Przerwa kawowa

2. Renta z tytułu utraconych dochodów dla osoby bezpośrednio poszkodowanej

Monika Borowiecka-Paczkowska

a. Podstawa prawna
b. Zasady ustalania prawa do renty w świetle praktyki i orzecznictwa
c. Częściowa niezdolność do pracy - zasady postępowania w świetle praktyki i orzecznictwa
d. Ograniczenia czasowe wypłaty renty - praktyka i orzecznictwo sądowe
e. Dane i informacje niezbędne do rozpatrzenia roszczenia - zadanie zakładu ubezpieczeń, zakres dokumentacji
f. Wysokość renty - metody wyliczania hipotetycznego dochodu, metody przeliczania wysokości renty ze względu na zmieniające się warunki
g. Czy dochody uzyskiwane z nielegalnych źródeł powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości należnej renty?
h. Renta z tytułu utraconych korzyści na przyszłość - kiedy i dla kogo?

Przerwa kawowa

3. Renta z tytułu zwiększonych potrzeb

Monika Borowiecka-Paczkowska

a. Podstawa prawna
b. Zasady ustalania prawa do renty z tytułu zwiększonych potrzeb
c. Dokumentowanie roszczenia
d. Elementy renty z tytułu zwiększonych potrzeb:
-opieka osoby trzeciej
-dojazdy na rehabilitację
-koszty zabiegów rehabilitacyjnych
-koszty leczenia - wizyty lekarski,zakup leków, środków opatrunkowych itp.
e. Przykłady i orzecznictwo

14:00

Zakończenie warsztatu

 

Zgłoszenie na warsztat nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący warsztat:

Monika Borowiecka-Paczkowska

X

Ekspert ubezpieczeniowy specjalizujący się w zagadnieniach prawa cywilnego i ubezpieczeniowego; szczególną wiedzą wykazuje się w obszarze obsługi szkód osobowych i rent z ubezpieczenia OC. Obecnie prowadzi działalność szkoleniową pod nazwą MBP Szkolenia Ubezpieczeniowe. Przez ostatnie trzy lata kierowała Zespołem Procesowym obsługującym obszar likwidacji szkód z ubezpieczeń indywidualnych i korporacyjnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując przez wiele lat w TUiR WARTA SA na stanowiskach od likwidatora do Dyrektora Centrum Obsługi Szkód. Przez kilka lat reprezentowała TUiR WARTA SA w Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych PIU, jak również z upoważnienia PIU brała udział w pracach różnorodnych Komisji Sejmowych. W ramach prac Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych PIU brała aktywny udział w przygotowaniu Katalogu Zdarzeń Drogowych. Została odznaczona przez PIU odznaką Zasłużony dla Ubezpieczeń.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na warsztat nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z warsztatem można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: