Art. 446 § 3 i 4 k.c.

Termin:

13 kwietnia, 2012 r.

Miejsce:

CK Warszawianka
Warszawa

Warsztat

Jedyne takie spotkanie..

Umożliwienie najbliższym członkom rodziny zgłoszenia roszczeń z tytułu zadośćuczynienia za krzywdę doznaną po śmierci poszkodowanego postawiło praktyków rynku ubezpieczeniowego przed dylematem jakimi kryteriami kierować się przy rozpatrywaniu takich roszczeń.

Jaki będzie wpływ tego nowego świadczenia na istniejące od lat w praktyce jednorazowe odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej? Czy zasady wypracowane w orzecznictwie i doktrynie dotyczące elementów mających wpływ na to jednorazowe świadczenie będą wykorzystywane przy ocenie czy istnieje krzywda podlegająca naprawieniu? Jak do poszczególnych przypadków podchodzą sądy? Jakie wnioski możemy z tych casusów wyciągnąć?

Odpowiedzi na te pytania poszukiwać będziemy podczas warsztatu, który będzie prowadzony przez Monikę Borowiecka-Paczkowską, gdzie nie tylko przedstawione zostaną ogólne zasady i poglądy praktyków, lecz również omówione zostaną konkretne przypadki w których zapadły orzeczenia sądowe.

Zobacz cały cykl

Zamów cały cykl (duże zniżki):

Zobacz inne warsztaty cyklu:

Dla kogo

+ ubezpieczyciele
-- piony likwidacji szkód zajmujące się szkodami osobowymi
+ brokerzy ubezpieczeniowi
+ kancelarie odszkodowawcze
+ adwokaci i radcowie prawni

Miejsce

Centrum Konferencyjne Warszawianka

ul. Merliniego 9
02-511 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program warsztatu

Dzień 1 - Piątek, 13 kwietnia 2012 r.
8:30

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:00

Rozpoczęcie warsztatu

9:00

1. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej - art. 446 par. 3

Monika Borowiecka-Paczkowska

a. Regulacje prawne
b. Charakterystyka
c. Osoby uprawnione
d. Kryteria przyznawania
e. Sposób dokumentowania,
f. Prawa spadkobierców
g. Stanowisko orzecznictwa i casusy

Przerwa kawowa

2. Zadośćuczynienie za krzywdę po śmierci osoby bliskiej - art. 446 par. 4

Monika Borowiecka-Paczkowska

a. Regulacje prawne - stan prawny przed nowelizacją w 2008 roku,
b. Aktualny stan prawny
c. Osoby uprawnione
d. Kryteria przyznawania
e. Sposób dokumentowania
f. Prawa spadkobierców
g. Stanowisko orzecznictwa i casusy

Przerwa kawowa

3. Zbieg prawa do świadczeń w przypadku śmierci poszkodowanego w trakcie rozpatrywania roszczeń z tytułu szkody na osobie

Monika Borowiecka-Paczkowska

a. Zadośćuczynienie za krzywdę należne poszkodowanemu a prawa spadkobierców,
b. Osoby uprawnione do dziedziczenia zadośćuczynienia i osoby uprawnione do świadczeń z art. 446 par. 3 i 4 - próba porównania,
c. Wpływ dziedziczenia zadośćuczynienia za krzywdę należną poszkodowanemu na szacowanie wysokości należnego zadośćuczynienia z art. 446 par. 4 - polemika

14:00

Zakończenie warsztatu

 

Zgłoszenie na warsztat nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący warsztat:

Monika Borowiecka-Paczkowska

X

Ekspert ubezpieczeniowy specjalizujący się w zagadnieniach prawa cywilnego i ubezpieczeniowego; szczególną wiedzą wykazuje się w obszarze obsługi szkód osobowych i rent z ubezpieczenia OC. Obecnie prowadzi działalność szkoleniową pod nazwą MBP Szkolenia Ubezpieczeniowe. Przez ostatnie trzy lata kierowała Zespołem Procesowym obsługującym obszar likwidacji szkód z ubezpieczeń indywidualnych i korporacyjnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując przez wiele lat w TUiR WARTA SA na stanowiskach od likwidatora do Dyrektora Centrum Obsługi Szkód. Przez kilka lat reprezentowała TUiR WARTA SA w Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych PIU, jak również z upoważnienia PIU brała udział w pracach różnorodnych Komisji Sejmowych. W ramach prac Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych PIU brała aktywny udział w przygotowaniu Katalogu Zdarzeń Drogowych. Została odznaczona przez PIU odznaką Zasłużony dla Ubezpieczeń.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na warsztat nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z warsztatem można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: