OC ppm - praktyka

Termin:

20 sierpnia 2013 r.

Miejsce:

Golden Floor

Warsztat

Jedyne takie spotkanie..

Dobra likwidacja szkód z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych rozpoczyna się od znajomości przepisów prawa. Kolejny element to praktyka. Okres wakacyjny można wykorzystać do uporządkowania i poszerzenia swojej wiedzy oraz doświadczeń w tym zakresie.
Piotr Kaczanowski, uznany ekspert rynku, poprowadzi letnie warsztaty z likwidacji szkód komunikacyjnych. Oprócz wprowadzenia teoretycznego, kluczową częścią warsztatów będzie „rozwiązywanie” przykładowych szkód, również tych, z którymi mają do czynienia uczestnicy warsztatów.

Spotkanie OC posiadaczy pojazdów - praktyczny wymiar przepisów ustawy obejmie obszary: ustalania pokrycia ubezpieczeniowego, statusu ubezpieczonego, znaczenia pojęcia "wprowadzenia pojazdu do ruchu" zmiany własności i zmiany posiadania pojazdu, definiowania szkody powstałej w związku z ruchem pojazdu, wyłączeń odpowiedzialności gwarancyjnej oraz regresu.
Wiedza wzbogacona poprzez udział w spotkaniu stanowić będzie znakomite narzędzie właściwej likwidacji szkód w ramach ubezpieczenia, którego wpływ na wynik techniczny większości zakładów jest niezwykle istotny. Umiejętne połączenie teorii, metodyki i praktyki to oferowanie uczestnikom wędki zamiast ryby.

Kluczowe zagadnienia

 • Ustalanie pokrycia ubezpieczeniowego
 • Status ubezpieczonego w ubezpieczeniu OC ppm
 • Znaczenie pojęcia „wprowadzenie pojazdu do ruchu”
 • Zmiana własności i zmiana posiadania pojazdu
 • Definiowanie szkody powstałej w związku z ruchem pojazdu
 • Regres nietypowy

Dla kogo

 • Departamenty likwidacji szkód ubezpieczycieli, związani z ubezpieczeniami komunikacyjnymi
 • Brokerzy ubezpieczeniowi pomagający klientom w likwidacji szkód
 • Niezależne firmy likwidacji szkód
 • Kancelarie odszkodowawcze
 • Kancelarie prawne

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program warsztatu

Dzień 1 - Wtorek, 20 sierpnia 2013 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie warsztatów

9:30

Piotr Kaczanowski

1. Ustalanie pokrycia ubezpieczeniowego
a) Zawarcie umowy ubezpieczenia, a początek odpowiedzialności
b) Umowy zawarte z naruszeniem przepisów ustawy, w tym umowa roczna i krótkoterminowa
c) Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia, podmioty uprawnione do złożenia oświadczenia woli i jego skutki
d) Wielokrotność ubezpieczenia
e) Rozwiązanie umowy ubezpieczenia
f) Okres ochrony, a płatność składki

2. Status ubezpieczonego w ubezpieczeniu OC ppm

3. Znaczenie pojęcia ?wprowadzenie pojazdu do ruchu?
a) Wprowadzenie do ruchu, a stosowanie ustawy, w tym początek odpowiedzialności
b ) Zdarzenie poza drogą w rozumieniu Prawa o ruchu drogowym
b) Szkoda w związku z ruchem pojazdu wolnobieżnego, a wprowadzenie go do ruchu

4. Zmiana własności i zmiana posiadania pojazdu

5. Definiowanie szkody powstałej w związku z ruchem pojazdu
a) Szkoda wyrządzona ruchem pojazdu - pojęcie ruchu
b) Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu
c) Załadunek i rozładunek pojazdu
d) Zatrzymanie i postój pojazdu

6. Zespół pojazdów i pojazdy złączone w celu holowania

7. Wyłączenia odpowiedzialności gwarancyjnej
a) Art. 38 ust 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy, a art. 822 par. 1 k.c. - pojęcie osoby trzeciej
b) Szkody w ładunku, przesyłkach i bagażu
c) Zanieczyszczenie i skażenie środowiska

8. Regres nietypowy

Podczas części merytorycznej przewidywane są przerwy kawowe

14:00

Zakończenie warsztatów

14:00

Lunch

 

Zgłoszenie na warsztat nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący warsztat:

Piotr Kaczanowski

X

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1991-2000 Wicedyrektor a następnie Wiceprezes Zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w kolejnych latach Prezes Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej, Członek Zarządu T.U. CIGNA STU S.A. i Wiceprezes Zarządu PTU S.A. Był także członkiem utworzonej pod patronatem Ministra Finansów Komisji Kodyfikacyjnej ds.. Reformy Prawa Ubezpieczeniowego. Obecnie Pełnomocnik Zarządu Compensa TU S.A. VIG ds.. Likwidacji Szkód, Członek Zarządu w VIG Ekspert, Członek Zarządu w Capitol Sp. Z o.o.
Doświadczenie zdobyte na rynku ubezpieczeń wykorzystywał także jako wykładowca w zakresie prawa i praktyki ubezpieczeniowej w ramach podyplomowych studiów na Politechnice Warszawskiej oraz Szkole Głównej Handlowej. Jest autorem wielu artykułów i opracowań oraz współautorem książek z zakresu ubezpieczeń. Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi za udział w reformie prawa ubezpieczeniowego.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na warsztat nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z warsztatem można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: