PR

Termin:

4-5 listopada 2009 r.

Miejsce:

Serock nad Zalewem Zegrzyńskim,
Hotel Pan Tadeusz

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Kontynuując dobry zwyczaj spotkań ubezpieczeniowego PR, rzeczników prasowych i dziennikarzy piszących o ubezpieczeniach zapraszamy na konferencję, gdzie we własnym gronie, a także w miłej atmosferze, będziemy mogli doskonalić własne umiejętności.
Tym razem hasłem przewodnim spotkania jest Sztuka komunikowania się, na którą będziemy patrzeć w różnych odsłonach i z różnych punktów widzenia.
Na bazie przykładów rzeczywistych informacji prasowych uczestnicy będą mogli ocenić własne dokonania w tej dziedzinie. Komunikowanie nie odbywa się w próżni, dlatego nie zabraknie problematyki prawa prasowego, związanych z nim możliwości i ograniczeń. Przy okazji być może okaże się, że ubezpieczenia nie są wcale tak trudne, jak utrzymują underwriterzy czy likwidatorzy szkód…

Kluczowe zagadnienia

+ sztuka komunikowania się
+ komunikacja w sytuacjach konfliktowych
+ PR: zarządzanie w kryzysie
+ dobre i złe przykłady informacji prasowych
+ prawo prasowe
+ ubezpieczenia nie są trudne

Dla kogo

+ PR i rzecznicy ubezpieczycieli
+ PR i rzecznicy firm z branży ubezpieczeniowej
+ dziennikarze ubezpieczeniowi

Miejsce

Hotel Pan Tadeusz
Serock nad Zalewem Zegrzyńskim

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - środa, 4 listopada 2009
12:00

Rejestracja

12:00

Lunch

(szwedzki stół)

13:00

Rozpoczęcie konferencji

13:00

Jeśli mówią, że trudne, to nie wiedzą, co mówią

Marcin Z. Broda

+ dlaczego underwriterzy i likwidatorzy mówią trudnym językiem
+ przykłady prostego tłumaczenia trudnych wyrażeń:
-- życie: rezerwa matematyczna
-- majątek: business interruption

13:30

Dobrze i źle, czyli co lubią dziennikarze

Marcin Jaworski

14:45

Przerwa kawowa

15:00

Oswojona bestia - czyli jak skutecznie komunikować się w sytuacjach konfliktowych

Lidia Czarkowska

1. Rodzaje najczęstszych sytuacji konfliktowych
2. Główne przyczyny niepowodzeń komunikacyjnych w konflikcie
3. Autodiagnoza (test z wynikami tylko do osobistej wiadomości) własnego typu temperamentu
4. Rozpoznawanie i dostosowanie trybu komunikacji do typu temperamentu adwersarza
5. Skuteczne komunikowanie się w silnych emocjach

16:30

Przerwa kawowa

16:45

"Kiedy się to stanie" - o procedurach i zasadach zarządzania w sytuacji kryzysowej

Dariusz Tworzydło

18:15

Zakończenie pierwszego dnia

19:00

Kolacja

(i spotkania wieczorne)

Dzień 2 - czwartek, 5 listopada 2009
08:00

Œniadanie

09:00

Rozpoczęcie drugiego dnia

09:00

Prawo prasowe - sprostowania i odpowiedzi

Maria Łoszewska-Ołowska

+ Czym w rozumieniu prawa jest sprostowanie, a czym odpowiedź ?
+ Kiedy piszemy jedno, a kiedy drugie i co jest bardziej opłacalne ?
+ Jakie reguły rządzą sporządzaniem pism tego rodzaju, czyli o czym w szczególny sposób należy pamiętać przy ich opracowywaniu ?
+ Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez piszących sprostowania i odpowiedzi ?
+ Ile czasu ma redakcja na zamieszczenie nadesłanego tekstu ?
+ Jakie środki prawne można uruchomić przy odmowie zamieszczenia sprostowania i odpowiedzi ?

10:10

Przerwa kawowa

10:30

Sztuka komunikowania się

Jerzy Bralczyk

część I

11:45

Przerwa kawowa

12:00

Sztuka komunikowania się

Jerzy Bralczyk

część II

13:15

Zakończenie konferencji

13:30

Lunch

(szwedzki stół)

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

prof. Jerzy Bralczyk

X

Językoznawca, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Autor prac naukowych z zakresu semantyki, pragmatyki, języka reklamy i propagandy politycznej. Znany, ceniony i lubiany popularyzator języka.

ZAMKNIJ

Marcin Z. Broda

X

Związany z rynkiem ubezpieczeniowym od 1992 roku. Broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny. Przez krótki czas pracownik jednego z największych ubezpieczycieli. Obecnie wydawca i redaktor naczelny Dziennika Ubezpieczeniowego i Miesięcznika Ubezpieczeniowego.
Uznawany za eksperta rynku ubezpieczeniowego.

ZAMKNIJ

dr Lidia D. Czarkowska

X

doktor Nauk Społecznych (psycholog i socjolog), kierownik podyplomowych studiów coachingowych przy Akademi Leona Koźmińskiego, doświadczony trener prowadzący szkolenia i warsztaty z zakresu: komunikacji interpersonalnej, komunikacji w organizacji lub w zespole, autoprezentacji, technik przygotowywania i prowadzenia prezentacji publicznych, zasad kontaktu z klientem (obsługi trudnego klienta) i technik sprzedaży, kreatywnego rozwiązywania problemów, zarządzania sobą w czasie, planowania i ustanawiania priorytetów, motywowania pracowników i technik automotywacji, budowania zespołów i dynamiki pracy w grupie oraz metod niwelowania stresu i przeciwdziałania syndromowi wypalenia zawodowego.

ZAMKNIJ

Marcin Jaworski

X

Dziennik Gazeta Prawna

ZAMKNIJ

dr Maria Łoszewska-Ołowska

X

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW. Doktor nauk humanistycznych.
Adiunkt w Zakładzie Prawa Prasowego Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Od 2005 r. do września 2008 r. wicedyrektor ds. dydaktycznych w ID. Obecnie kierownik Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.
Autorka podręcznika ?Podstawy prawa dla dziennikarzy?.
Zakres specjalizacji: prawne aspekty funkcjonowania mediów, w szczególności (mieszczące się w problematyce prawa prasowego) kwestie dozwolonej prawem krytyki, tajemnicy dziennikarskiej, problematyka ochrony dóbr osobistych (czci, wizerunku, prywatności) w kontekście działalności mediów, zagadnienie szeroko pojętej odpowiedzialność prawnej dziennikarza.

ZAMKNIJ

dr Dariusz Tworzydło

X

Trener i wykładowca. Doradca zarządów firm. Pełnomocnik Rektora WSIiZ ds. public relations. Doradca ds. PR, prezesa zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Z Nadpobudliwością Psychoruchową ADHD.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: