Piękne OC

Termin:

26-27 stycznia 2010 r.

Miejsce:

Hotel Pan Tadeusz
Serock nad Zalewem Zegrzyńskim

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Spotkanie najlepszych specjalistów w zakresie OC w Polsce jest zawsze okazją do rozmowy na wiele profesjonalnych i bardzo ciekawych tematów. Od podstaw polskiego prawa poprzez poszczególne, specjalistyczne ryzyka (np. OC środowiskowe) po kwestie międzynarodowe (przede wszystkim postęp prawa unijnego).
Nikt, kto zajmuje się ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej, czy ubezpieczeniami w ogóle, nie może takiego spotkania opuścić.

Kluczowe zagadnienia

+ OC środowiskowe
+ underwriting w ubezpieczeniach OC
+ OC a gwarancje ubezpieczeniowe
+ ryzyko class action w Polsce
+ OC w programach światowych
+ zmiany uregulowań odpowiedzialności cywilnej w nowym kodeksie cywilnym
+ prawo unijne w zakresie OC

Dla kogo

+ szefowie departamentów i underwriterzy ubezpieczeń OC
+ brokerzy wyspecjalizowani w ubezpieczeniach OC
+ szefowie departamentów likwidacji szkód korporacyjnych i niezależni likwidatorzy
+ prawnicy, przedstawiciele wybranych grup zawodowych
+ risk managerowie dużych przedsiębiorstw
Uwaga!!
Konferencja jest skierowana do osób, które znają dobrze problematykę ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej ogólnej

Miejsce

Hotel Pan Tadeusz
Serock nad Zalewem Zegrzyńskim

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - wtorek, 26 stycznia 2010 r.
12:00

Rejestracja

12:00

Lunch

(szwedzki stół)

12:50

Rozpoczęcie konferencji

13:00

Planowana regulacja class action w Polsce

Michał Molęda, HDI-Gerling

1. Rozwiązania procesowe projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym na tle prawno-porównawczym.
2. Zmiana ryzyka prawnego prowadzenia działalności gospodarczej - możliwe postępowania grupowe w praktyce.
3. Znaczenie regulacji dla branży ubezpieczeniowej.

14:00

Przerwa kawowa

14:15

Underwriting w ubezpieczeniach OC na wybranych przykładach

Monika Boratyńska, Marek Brejwo, Warta

1. Wybrane branże w ujęciu analitycznym - m.in. wg szkodowości polis po kolejnych latach zgłaszania szkód.
2. Różne branże - różne zagrożenia.
3. Zasady odpowiedniego underwritingu pod kątem wybranych branż.
4. Tendencje rynkowe (przepisy, orzecznictwo).

15:30

Przerwa kawowa

15:45

Projektowane zmiany uregulowań odpowiedzialności cywilnej w nowym kodeksie cywilnym

Marcin Orlicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

1. Pojęcie szkody, zakres obowiązku odszkodowawczego (i sposób jego spełnienia).
2. Poniesione przez poszkodowanego lub/i osobę trzecią koszty jako element szkody.
3. Utrata szansy jako szkoda majątkowa.
4. Nowa regulacja związku przyczynowego.
5. Szkoda na osobie i zasady jej naprawienia.

16:45

Przerwa kawowa

17:00

OC w programach światowych

Agata Skrężyna-Dudek, Martyna Dziwer-Wołosz, Allianz

1. Ubezpieczania OC - możliwe rozwiązania biznesowe dla klientów korporacyjnych
2. Program czy ubezpieczenie na bazie freedom of service
3. Odpowiedzialność - specyfika poszczególnych systemów prawnych
4. Zalety i wady rozwiązań eruropejskich przyjętych w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialniości cywilnej

18:00

Zakończenie pierwszego dnia

19:00

Kolacja

(i zajęcia wieczorne)

Dzień 2 - środa, 27 stycznia 2010 r.
8:00

Œniadanie

(szwedzki stół)

8:50

Rozpoczęcie drugiego dnia

9:00

Ubezpieczenie z tytułu zanieczyszczenia środowiska naturalnego

Karolina Chełmicka, Ace

1. Zakres pokrycia owu z tytułu zanieczyszczenia środowiska naturalnego
2. Zakres warunków ubezpieczenia i przepisy prawa
3. Przykłady szkód/ zdarzeń z terytorium Polski oraz innych wybranych krajów UE

10:00

Przerwa kawowa

10:15

Aktualności z prac Komisji Europejskiej

Piotr Wójcik, Axa

1. Zmiany w prawie europejskim - modyfikacje odpowiedzialności odszkodowawczej
2. Stanowisko KE w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności ekologicznej
Dodatek:
3. Spojrzenie poza Europę: nad czym pracuje Kongres USA?; wpływ na ubezpieczenie eksportu do US

11:15

Przerwa kawowa

11:30

Roszczenie zwrotne gwaranta a ubezpieczenie OC

Jakub Nawracała, Concordia

1. Przesłanki wypłaty sumy gwarantowanej dla beneficjenta.
2. Istota roszczenia zwrotnego gwaranta do dłużnika (zlecającego).
3. Porównanie sytuacji ubezpieczonego w ramach ubezpieczenia OC oraz dłużnika (zlecającego) w relacji gwarantowania.
4. Ubezpieczenie OC jako instrument obrony przed roszczeniem regresowym gwaranta. Dopuszczalność. Zastosowanie rynkowe.

12:30

Zakończenie konferencji

13:00

Lunch

(szwedzki stół)

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Monika Boratyńska

X

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji U.W oraz studiów podyplomowych Prawo Europejskie W.P i A. U.W.
Od 1998 roku związana z ubezpieczeniami OC działalności. Kolejno w GERLING Polska S.A., SIGNAL IDUNA Polska. Od 01.09.2006 kieruje Działem Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej w Departamencie Zarządzania Produktami Ubezpieczeń Korporacyjnych w TUiR ?WARTA? S.A

ZAMKNIJ

Marek Brejwo

X

Ekspert w Dziale Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej w Departamencie Zarządzania Produktami Ubezpieczeń Korporacyjnych TUiR "WARTA" S.A. Wykształcenie prawnicze. Od początku swojej kariery zawodowej w branży ubezpieczeniowej (1997 r.) związany z TUiR "WARTA" S.A.. Zajmuje się underwritingiem ryzyk odpowiedzialności cywilnej. Specjalizuje się w ubezpieczeniach OC działalności i OC zawodowej.

ZAMKNIJ

Karolina Chełmicka

X

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz podyplomowych studiów w zakresie tłumaczeń sądowych na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW. Od 1998 r. zajmuje się ubezpieczeniami oc. Pracę rozpoczynała w Centrali PZU SA. Obecnie odpowiedzialna za ubezpieczenia oc w ACE European Group Ltd w Polsce.

ZAMKNIJ

Martyna Dziwer-Wołosz

X

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW oraz podyplomowych studiów ubezpieczeniowych w Instytucie Francuskim pod patronatem ENAS.
Od 1991 związana z ubezpieczeniami. Początkowo w strukturach handlowych AGF Ubezpieczenia S.A., a od 1999 roku do chwili obecnej w TU Allianz Polska S.A. w Departamencie Ubezpieczeń OC. Aktualnie na stanowisku Menedżera Ubezpieczeń OC

ZAMKNIJ

Michał Molęda

X

Mgr nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktorant w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Autor licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego i ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Od początku kariery zawodowej związany z TU Gerling, obecnie HDI-Gerling pracując na stanowiskach likwidatora szkód odpowiedzialności cywilnej, underwritera ryzyk odpowiedzialności cywilnej oraz dyrektora Departamentu Ubezpieczeń OC. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego HDI-Gerling Polska TU S.A

ZAMKNIJ

Jakub Nawracała

X

Z wykształcenia prawnik, z ubezpieczeniami związany od 2000 roku. Od samego początku swojej drogi zawodowej łączył zainteresowanie prawem ubezpieczeniowym z poznawaniem ubezpieczeń od strony praktyki. Pracował początkowo jako agent ubezpieczeniowy a następnie w dziale obsługującym klientów korporacyjnych i strategicznych w PZU S.A. Od 2005r. związany z GRUPĽ CONCORDIA, w której do końca 2008 roku pełnił funkcję Dyrektora Biura Prawnego. Obecnie jest Dyrektorem Biura Ubezpieczeń Ochrony Prawnej i Odpowiedzialności Cywilnej w CONCORDIA POLSKA TUW oraz radcą prawnym Grupy.

ZAMKNIJ

Marcin Orlicki

X

Dr Marcin Orlicki jest adiunktem na Wydziale Prawa UAM w Poznaniu, wykładowcą prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, autorem licznych artykułów i monografii z zakresu prawa ubezpieczeniowego. Marcin Orlicki prowadzi praktykę prawniczą, zaś w ramach spółki Piechula & Orlicki sp. Z o.o. doradztwo dla ubezpieczycieli w zakresie problemów odpowiedzialności cywilnej i jej ubezpieczenia. Od 2008 r.
Jest członkiem zespołu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, który zajmuje się przygotowaniem przepisów nowego kodeksu cywilnego o odpowiedzialności odszkodowawczej

ZAMKNIJ

Agata Skrężyna-Dudek

X

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończone podyplomowe polsko- niemieckie studium ubezpieczeniowe - kierunek :?jakość usług ubezpieczeniowych? w Instytucie Studiów Europejskich Gdyni. Z ubezpieczeniami związana od 1985r. najpierw w TU TUK SĽ, następnie w TU ATU-Gerling SĽ. Od maja 1997 do chwili obecnej TU Allianz Polska SĽ - aktualnie na stanowisku dyrektora departamentu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń transportowych.

ZAMKNIJ

Piotr Wójcik

X

Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń OC AXA
Również przewodniczący Komisji Ubezpieczeń OC PIU i uczestnik stałej grupy roboczej ds.. ubezpieczeń OC CEA w Brukseli. Autor publikacji z zakresu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, uczestnik prac legislacyjnych nad nowelizacją przepisów o umowie ubezpieczenia oraz regulacją ubezpieczeń obowiązkowych.
Reprezentant sektora ubezpieczeń na roboczych konferencjach ONZ w sprawie Konwencji Bazylejskiej i Kijowskiej

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: