PML

Termin:

16 kwietnia 2012 r.

Miejsce:

Warszawa, DAGO

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Zmiany rynkowe wzmocniły znaczenie oceny ryzyka i underwritingu przy zawieraniu umów ubezpieczenia dużych ryzyk. Jednym z ważnych elementów całego procesu staje się wyznaczenie realnych granic możliwej odpowiedzialności ubezpieczyciela. To oczywiście PML, ale też i inne metody wyznaczania najwyższej szkody.
Konferencja Od PML do amount subject będzie nie tylko okazją do omówienia technicznych aspektów oceny ryzyka, ale przede wszystkim spotkaniem "na neutralnym gruncie" ludzi, którzy dużymi ryzykami się w Polsce zajmują.

Kluczowe zagadnienia

  • znaczenie PML w ocenie ryzyka
  • różne metody szacowania najwyższej szkody
  • metodologia liczenia PML
  • błędy popełniane przy wyliczeniach PML

Dla kogo

Konferencja skierowana jest do wszystkich osób zajmujących się DUŻYMI RYZYKAMI, a w szczególności:

  • ubezpieczyciele (ocena ryzyka, sprzedaż, likwidacja)
  • brokerów ubezpieczeniowych
  • niezależnych konsultantów i likwidatorów szkód
  • risk menedżerów

Miejsce

Centrum Konferencyjne DAGO Centrum

Budynek Rondo 1
Rondo ONZ 1
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Poniedziałek, 16 kwietnia 2012 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie konferencji

9:30

Ubezpieczeniowe aspekty poprawności określania MFL/PML

Artur Nowak, Generali

10:50

Przerwa kawowa

11:05

Kluczowe elementy oceny ryzyka w procesie underwritingu dużych ryzyk

Zbigniew Jęksa, Allianz

12:25

Lunch

13:10

Przykłady niewłaściwie oszacowanych PML.Określanie ekspozycji ryzyk katastroficznych

Michał Żelaśkiewicz, PTR

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Wyliczenia PML a likwidacja szkody

Marcin Kapuściński, Eksperci NEMU

16:05

Zakończenie konferencji

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Zbigniew Jęksa

X

Jest magistrem ekonomii, ukończył także AWF oraz 3 letnie studium doktorskie w zakresie zarządzania. Z ubezpieczeniami związany od prawie 20 lat. Od 15 lat pracuje w centrali Allianz Polska, gdzie od 5 lat pełni funkcję dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Majątkowych i Technicznych dla Przemysłu.
Doświadczenie jako underwriter zdobywał również w TUiR Polisa i TU Gerling Polska. Jest autorem ponad 100 artykułów na temat ubezpieczeń oraz popularnej w środowisku branżowym i studenckim książki "Ubezpieczenia majątku i zysku firmy

ZAMKNIJ

Marcin Kapuściński

X

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, drugie studia z ubezpieczeń na WSUiB, pierwszy kontakt z ubezpieczeniami w firmie KBU Protektor SA w 1993 roku, następnie w Biurze Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP, instytucjach finansowych, od 1996 współzałożyciel i prowadzący firmę NEM SA, od 2000 roku do dziś właściciel, prezes firmy Eksperci NEMU Sp. z o.o. . Doświadczenie w likwidacji szkód ubezpieczeniowych dla polskich jak i zagranicznych ZU na podstawie prawie 10 000 różnego rodzaju zdarzeń losowych, roszczeń etc. W tym szkody w energetyce, przemyśle hutniczym, spożywczym, zajmował się roszczeniami OC, szkodami związanymi z wycofaniem produktów z rynku.
Spektakularne szkody to hala MTK, katastrofy kolejowe w tym w Białymstoku, Szczekocinach, wiertnie i tłocznie gazu, pożar centrum handlowego w Zabrzu, przemysł lotniczy, BI i wiele innych.

ZAMKNIJ

Artur Nowak

X

Absolwent wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej. Od ukończenia studiów zaangażowany w analizy bezpieczeństwa technologicznego, w szczególności związany z energetyką, w latach 1977-92 pracownik naukowy Instytutu Energetyki, zaczynający jako inżynier badawczy aż do stanowiska kierownika zakładu. Liczne staże i seminaria zagraniczne, w tym stypendysta ONZ w latach 1982-82 w ENEA Casaccia - Włochy. Kursy i szkolenia w zakresie risk engineeringu w Swiss Re, Gerlingu, Zurichu i Generali.
Z ubezpieczeniami związany od 1993 roku jako risk engineer oraz risk engineering manager w Gerling Polska (1995-98), Zurich TU SA (1998-2004) oraz Generali TU SA (2004-do dzisiaj

ZAMKNIJ

Michał Żelaśkiewicz

X

Absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości. W branży ubezpieczeniowej od roku 1997 - STU Hestia Insurance, PZU SA, Chartis Polska, Sampo TU SA oraz Nordea TU SA.- pracując na stanowiskach kierowniczych oraz jako underwriter (ryzyka majątkowe i techniczne). Aktualnie zatrudniony w Polskim Towarzystwie Reasekuracji SA na stanowisku Menedżera Produktu ryzyk majątkowych i inżynieryjnych. Specjalizuje się w ubezpieczeniach majątkowych oraz zagadnieniach zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym. Uczestniczył w seminariach krajowych i zagranicznych na temat oceny ryzyk majątkowych, prewencji oraz analizy szkód. Prowadził krajowe i zagraniczne szkolenia, a także był prelegentem na międzynarodowej konferencji pod patronatem Banku Œwiatowego.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia NNW - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja

Ubezpieczeniowe aspekty leasingu pojazdów a rekomendacja U KNF

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz ewentualnych roszczeń regresowych

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

 

Newsletter: