Zabezpieczenia ppoż

Termin:

10 kwietnia 2013 r.

Miejsce:

Dago Centrum

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Krótki epizod bardzo twardego rynku pokazał dobitnie, jak niedoceniane były zabezpieczenia przeciwpożarowe w Polsce. Większość klientów uważała, że spełnienie wymagań ustawowych jest w zupełności wystarczające. Choć zabezpieczenia "ustawowe" - i pewnie dobrze - mają chronić niemal wyłącznie zdrowie i życie ludzi. A nie zgromadzone mienie, co na pewno interesuje ubezpieczycieli, a powinno też interesować właścicieli.

Nie mamy i pewnie jeszcze długo nie będziemy mieć jednolitych standardów branżowych w kwestii zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz jak im zapobiegać. I gdzie postawić rozsądną granicę, na której kończy się ryzyko, a zaczyna hazard.

Kluczowe zagadnienia

 • Przepisy nakazowe a przepisy funkcjonalne (performance based)
 • Potrzebne kierunki rozwoju sektora ubezpieczeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • Zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz prewencja pożarowa w praktyce ubezpieczeniowej
 • Błędy w postępowaniu ubezpieczających zmniejszające skuteczność zabezpieczeń przeciwpożarowych - szkody
 • Wyzwania dla środowiska ubezpieczeniowego, związane z poziomem zagrożenia pożarowego obiektów oraz planowanymi zmianami w Prawie budowlanym
 • Wnioski wypływające z analizy zaistniałych pożarów
 • Zagrożenia wewnętrzne a rodzaj prowadzonej działalności - brak regulacji prawnych

Dla kogo

 • Inżynierowie ryzyka
 • Underwriterzy ryzyk przemysłowych
 • Dyrektorzy departamentów ubezpieczeń dużych ryzyk
 • Zarówno niezależni jak i związani z ubezpieczycielami likwidatorzy dużych szkód
 • Risk managerowie
 • Brokerzy specjalizujący się w ubezpieczeniach dużych i średnich firm

Miejsce

Centrum Konferencyjne DAGO Centrum

Budynek Rondo 1
Rondo ONZ 1
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Œroda, 10 kwietnia 2013 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie konferencji

9:30

Zagrożenie pożarowe w obiektach budowlanych

dr inż. Paweł Janik, KGPSP

1. Egzekwowanie wymagań przeciwpożarowych w trybie administracyjnym - wyniki czynności kontrolno - rozpoznawczych
2. Wnioski wypływające z analizy zaistniałych pożarów
3. Wyzwania dla środowiska ubezpieczeniowego, związane z poziomem zagrożenia pożarowego obiektów oraz planowanymi zmianami w Prawie budowlanym

10:30

Przerwa kawowa

10:45

Nowoczesne metody inżynierii bezpieczeństwa pożarowego a kwestie ubezpieczeniowe

dr inż. Piotr Tofiło, SGSP

1. Kierunki rozwoju inżynierii bezpieczeństwa pożarowego na świecie
2. Przepisy nakazowe a przepisy funkcjonalne (performance based)
3. Związki inżynierii bezpieczeństwa pożarowego z oceną ryzyka ubezpieczeniowego
4. Potrzebne kierunki rozwoju sektora ubezpieczeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej

11:45

Przerwa kawowa

12:00

Zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz prewencja pożarowa w praktyce ubezpieczeniowej

Marek Głogowski, Uniqa

1. Przepisy o ochronie przeciwpożarowej a wymagania towarzystw ubezpieczeniowych
2. Ocena ryzyka - cel i filozofia
3. Problematyka doboru zabezpieczeń przeciwpożarowych, oraz wskazań prewencyjnych
4. Przykłady rekomendacji
5. Przykłady szkód

13:00

Lunch

13:30

Formalnie czy optymalnie, problematyka ochrony ppoż w ocenie ryzyka technicznego

Bartłomiej Mateńka, Warta

1. Tendencje rynkowe a jakość obiektów budowlanych w oparciu o parametry pożarowe i jakość zabezpieczeń ppoż
2. Zagrożenia wewnętrzne a rodzaj prowadzonej działalności - brak regulacji prawnych
3. Odstępstwa od wymogów w zakresie ochrony ppoż - realny wpływ na bezpieczeństwo pożarowe
4. Techniczna i ekonomiczna diagnostyka ryzyka w ubezpieczeniach przemysłowych

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Błędy w postępowaniu ubezpieczających zmniejszające skuteczność zabezpieczeń przeciwpożarowych - szkody

Michał Lewandowski, Alternative

1.Przykłady działań zmniejszających skuteczność ochrony i bezpieczeństwo
2.Negatywny wpływ błędów na możliwość prowadzenia działań gaśniczych i ograniczenia strat
3."Błędy" w kontekście udzielonej ochrony - umowy ubezpieczenia

15:45

Zakończenie konferencji

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Marek Głogowski

X

Absolwent specjalizacji profilaktycznej (prewencja) Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, oraz Studium Podyplomowego w Polsko-Francuskim Instytucie Ubezpieczeń.
Od 14 lat pracownik towarzystw ubezpieczeniowych głównie jako inżynier oceny ryzyka, oraz Kierownik Zespołu Oceny Ryzyka. Pracował w PZU SA, TUiR Warta, Generali , obecnie Ekspert ds. Technicznej Oceny Ryzyka w Departamencie Ubezpieczeń Majątkowych TU Uniqa S.A.
Uczestnik wielu szkoleń z zakresu oceny ryzyka oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych organizowanych przez Zurich North America, Generali, Munich Re, Eureko.

ZAMKNIJ

dr inż. Paweł Janik

X

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (studia magisterskie w latach 1988 - 1993) oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (studia doktoranckie w zakresie ubezpieczeń w latach 1995 - 2000). Ponadto absolwent studiów podyplomowych w Politechnice Łódzkiej (1994 - 1995) oraz Szkole Głównej Służby Pożarniczej (2001 - 2002) w zakresie informatyki oraz zarządzania kryzysowego.
Od 1993 w służbie stałej w Państwowej Straży Pożarnej, początkowo w Komendzie Rejonowej (1993 - 1994), a później w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Koninie (1995). Od 1 września 1995 r. pracownik Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej PSP. Od 1 września 2007 r. dyrektor wspomnianego Biura.
Specjalista w zakresie rozpoznawania i analizowania zagrożeń, w tym związanych z kontrolą działań w obszarze przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym (Dyrektywa SEVESO II). Od 2006 r. przedstawiciel KGPSP w działającym przy Komisji Europejskiej Komitecie Kompetentnych Władz ds.. Wdrażania Dyrektywy SEVESO II. Autor kilkudziesięciu publikacji dotyczących rozpoznawania, analizowania, oceny i zapobiegania zagrożeniom.

ZAMKNIJ

Michał Lewandowski

X

Z wykształcenia inżynier oraz absolwent podyplomowych studiów w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Zdał egzamin brokera ubezpieczeniowego.
Wiedzę, doświadczenie i umiejętności, zdobył w ciągu ponad 15 lat pracy
w ubezpieczeniach. Z rynkiem jest związany od początku kariery zawodowej (Gras Savoye, Allianz, Aviva). Od 1997 roku był zatrudniony w zakładach ubezpieczeń na stanowiskach menedżerskich w działach i departamentach likwidacji szkód. Obecnie prowadzi działalność gospodarczą, najpierw pod nazwą Michał Lewandowski, a następnie uruchomił Spółkę Alternative Sp. z o.o., świadczącą usługi dla podmiotów związanych z rynkiem ubezpieczeń.

ZAMKNIJ

Bartłomiej Mateńka

X

Absolwent Akademii Finansów w Warszawie, oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Od 2000 roku związany z ubezpieczeniami majątkowymi gdzie pracował jako główny specjalista ds. likwidacji szkód oraz aktualnie jako inżynier oceny ryzyka w Biurze Oceny Ryzyk Technicznych w TUiR Warta S.A. Pracował w takich towarzystwach ubezpieczeń jak Zurich Polska TU S.A., Generali TU S.A., Signal Iduna Polska TU S.A., HDI Gerling/Asekuracja TU S.A., oraz obecnie TUiR Warta S.A. Problematyka optymalnego zabezpieczenia pożarowego budynków stanowiła tematykę publikacji w Miesięczniku Ubezpieczeniowym, oraz była tematem pracy magisterskiej obronionej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego.

ZAMKNIJ

dr inż. Piotr Tofiło

X

Adiunkt w Zakładzie Bezpieczeństwa Pożarowego Budynków (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie).Prezes Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego, Prezydent polskiego oddziału Society of Fire Protection Engineers (SFPE).
Doktorat na University of Ulster (Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego). Starszy inżynier w Ramboll Safe (Fire Engineering Consultancy, Londyn). Staż naukowy w National Institute of Standards and Technology (USA).

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: