TSL

Termin:

17 września 2014 r.

Miejsce:

Dago Centrum

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Transport, spedycja i logistyka w kontekście ubezpieczeń,
a oczami i ubezpieczeniowców, i ludzi z branży TSL.

Spotkanie obejmie szerokie wykorzystanie ubezpieczeń od zarządzania ryzykiem i konstrukcji biznesu TSL, po kwestie wypłaty odszkodowań, regresy i spory sądowe.
Za każdym razem od strony praktyki i omówione przez najlepszych ludzi z branży.

Kluczowe zagadnienia

 • Wyłączenia odpowiedzialności przewoźnika
 • Wpływ jakości użytego środka transportu na ubezpieczenie cargo
 • Model ubezpieczenia OC dzisiejszego spedytora i przewoźnika
 • Kto i kiedy może pozwać zakład ubezpieczeń
 • Jak sądy interpretują wyłączenia zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia
 • Ograniczenia czasowe i kwotowe w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych
 • Praktyczny wymiar ryzyka - gdzie powstają szkody? Najczęstsze przyczyny i rodzaje szkód

Dla kogo

 • Szefowie departamentów ubezpieczeń transportowych
  --ubezpieczycieli
  --brokerów
 • Specjalizujący się w ubezpieczeniach OCP/OCS oraz cargo
  --underwriterzy
  --brokerzy
  --szefowie departamentów
 • Przedstawiciele firm transportowych
 • Prawnicy uczestniczący w przygotowaniach umów w branży TSL

Miejsce

Centrum Konferencyjne DAGO Centrum

Budynek Rondo 1
Rondo ONZ 1
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Œroda, 17 września 2014 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie konferencji

9:30

Dochodzenie roszczeń od przewoźnika w ramach regresu ubezpieczeniowego

Beata Janicka, BJJ Solicitors

1. Strony umowy przewozu
2. Legitymacja do dochodzenia roszczeń od przewoźnika
3. Wyłączenia odpowiedzialności przewoźnika
4. Limity odszkodowań

10:20

Przerwa kawowa

10:30

Ubezpieczenia transportowe w orzecznictwie polskich sądów

Paweł Judek, Działyński i Judek Spółka Partnerska Radców Prawnych

1. Legitymacja do dochodzenia roszczeń: kto i kiedy może pozwać zakład ubezpieczeń
2. Zakres ubezpieczenia: sądowa ocena swobody umów w zakresie umów ubezpieczenia
3. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela: jak sądy interpretują wyłączenia zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia

11:20

Przerwa kawowa

11:30

Ograniczenia czasowe i kwotowe w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych do przewoźników, ich ubezpieczycieli odpowiedzialności cywilnej oraz do ubezpieczycieli ładunku w transporcie

Zbigniew Korycki, Allianz

1. Ograniczenia kwotowe jako limity odpowiedzialności przewoźnika za szkodę w międzynarodowym transporcie
2. Ograniczenia kwotowe jako limity odpowiedzialności przewoźnika drogowego za szkodę w drogowym transporcie kabotażowym na terenie krajów Unii Europejskiej i Norwegii
3. Przedawnienie roszczeń jako czasowe ograniczenie odpowiedzialności przewoźnika za szkodę w międzynarodowym transporcie
4. Przedawnienie roszczeń do przewoźnika drogowego za szkodę w drogowym transporcie kabotażowym na terenie krajów Unii Europejskiej i Norwegii
5. Ograniczenie kwotowe odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela ładunku w transporcie i przedawnienie roszczeń odszkodowawczych do ubezpieczyciela ładunku

12:20

Lunch

12:50

Wpływ jakości użytego środka transportu na ubezpieczenie cargo

Piotr Stachowiak, Aviva

1. Pojęcie zdatności przewozowej środka transportu
2. Obowiązki ubezpieczającego w odniesieniu do środków transportu używanych do przewozu ładunków
3. Instytuowa Klauzula Klasyfikacyjna wyznacznikiem jakości środka transportu w przewozach morskich

13:40

Przerwa kawowa

13:50

Ubezpieczenia transportowe - jak zaistnieć w branży TSL i nie stracić

Jerzy Różyk, CDS Kancelaria Brokerska

1. Spedytor i przewoźnik wczoraj i dziś
2. Stereotyp ubezpieczeń transportowych - czy potrzebna jest zmiana?
3. Model ubezpieczenia OC dzisiejszego spedytora i przewoźnika
4. Dlaczego konkurencja ceną się nie opłaca?

14:40

Przerwa kawowa

14:50

Ubezpieczenie OC przewoźnika i spedytora jako instrument zarzadzania ryzykiem w przedsiębiorstwie TSL

Marek Izraelski, DSV

1. Istota i cele zarzadzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
2. Ryzyko w działalność branży TSL
3. Praktyczny wymiar ryzyka - gdzie powstają szkody? Najczęstsze przyczyny i rodzaje szkód
4. Ubezpieczenie ocp i ocs - sztuka dla sztuki czy realne korzyści?
5. Praktyczne zastosowanie ubezpieczenia - zapisy OWU a praktyka branży TSL

15:40

Zakończenie konferencji

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Marek Izraelski

X

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i studiów podyplomowych MBA w Wyższej Szkole Finansów i Zarzadzania w Warszawie, wykładowca na studiach podyplomowych SGH na kierunku transport, spedycja i logistyka; przez wiele lat zawodowo związany z branżą ubezpieczeniową, specjalizacja - ubezpieczenia transportowe.Dyrektor, Claims Department w DSV.

ZAMKNIJ

Beata Janicka

X

Radca prawny. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Gdańskim, egzamin radcowski zdała w 1993r. Œwiadczy pomoc prawną przedsiębiorcom wykonującym usługi w zakresie transportu i spedycji, w tym spółkom wchodzącym w skład grupy kapitałowej C.Hartwig Gdynia SA, prowadzi kancelarię radcy prawnego "BJJ Solicitors". Wiedzę w zakresie common law zdobyła poprzez praktyki zagraniczne, w tym w kancelarii adwokackiej William Fry Solicitors w Dublinie. Od roku 1999 członek Advisory Body Legal Matters (komisji prawnej) przy Międzynarodowej Federacji Zrzeszeń Spedytorów - FIATA (Fédération Internationale des Associasions de Transitaires et Assimilés). Członek grupy roboczej FIATA Model Correspondents’ Agreement - współtwórczyni tego dokumentu. Współautorka Podręcznika Spedytora, wydanego przez Uniwersytet Gdański i Polską Izbę Spedycji i Logistyki (PISiL) w Gdyni. Wykłada prawo transportowe w ramach szkoleń organizowanych przez PISiL, a także na studiach podyplomowych i II stopnia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Prezes i arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Spedycji i Logistyki w Gdyni od chwili jego powstania.

ZAMKNIJ

Paweł Judek

X

Radca prawny, partner w kancelarii Działyński i Judek Spółka Partnerska Radców Prawnych w Poznaniu. Autor ponad 100 artykułów prawniczych w prasie branżowej i periodykach naukowych. Współpracownik Institut du Droit International des Transports w Rouen (Instytut Międzynarodowego Prawa Transportowego) w zakresie tworzenia bazy międzynarodowego orzecznictwa z zakresu Konwencji CMR. Prowadzi blog poświęcony prawu transportowemu pod adresem www.transportoweprawo.pl. Od wielu lat specjalizuje się w prawie transportowym i prowadzeniu sporów sądowych.

ZAMKNIJ

Zbigniew Korycki

X

Absolwent Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego, pracę rozpoczął w Zakładzie Zbiornikowców i Usług Armatorskich Polskiej Żeglugi Morskiej, a od roku 1980 zawodowo związany jest z branżą ubezpieczeniową. W latach 1980-1999 w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA zajmował się odszkodowaniami z ubezpieczeń P&I, a następnie ubezpieczeniami mienia w transporcie i odszkodowaniami z tych ubezpieczeń. W latach 1999-2005 zastępca dyrektora Biura Ubezpieczeń Morskich i Transportowych w STU Ergo Hestia SA, w latach 2005-2008 kierował Centrum Ubezpieczeń Morskich i Transportowych w PZU SA. Od czerwca 2008 kieruje Wydziałem Ubezpieczeń Transportowych TUiR Allianz Polska SA.

ZAMKNIJ

Jerzy Różyk

X

Absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Ukończył studia inżynierskie w zakresie technicznej i ekonomicznej diagnostyki ubezpieczeniowej i likwidacji szkód oraz studnia magisterskie w zakresie ubezpieczeń na tejże uczelni.
Laureat wyróżnienia w konkursie organizowanym przez Rzecznika Ubezpieczonych, Gazetę Ubezpieczeniową oraz Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej za pracę magisterską pt. ?Istota i zarządzanie ryzykiem kradzieżowym?.
Ponad 28 lat w branży ubezpieczeniowej, w tym ponad 13 lat w obsłudze podmiotów sektora TSL w zakresie oceny ryzyka transportowego, obsługi ubezpieczeń i szkód transportowych. Posiada uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego do świadczenia usług brokerskich w zakresie ubezpieczeń.
Założyciel i właściciel Kancelarii Brokerskiej CDS, która specjalizuje się w diagnostyce ryzyka transportowego, prawie transportowym i ubezpieczeniach transportowych. Jego główną specjalnością są ryzyka kradzieżowe i związane z oszustwami.
Autor ponad 50 artykułów z zakresu ubezpieczeń i prawa transportowego m.in. w czasopismach ?TSLbiznes?, ?Eurologistics?, ?Truck&Business? i ?Transport Manager? oraz na portalach transportowych LOG24.pl, Etransport.pl, Forumtransportu.pl, TRANS.info. Prelegent i wykładowca na wielu konferencjach i szkoleniach transportowych.
Współpracuje z portalami Forumtransportu.pl, PoradnikTransportowy.pl oraz TRANS.info w zakresie udzielania porad z obszaru prawa przewozowego i transportowego, szkód i roszczeń transportowych oraz ubezpieczeń. Od marca 2010 roku stały współpracownik miesięcznika TSLbiznes.
Członek założyciel powstałej w 2010 roku Rady Niezależnych Ekspertów Transportu TRANSORA.

ZAMKNIJ

Piotr Stachowiak

X

Związany zawodowo z ubezpieczeniami od 1995 roku. Specjalizuje się w ubezpieczeniach mienia w obrocie krajowym i międzynarodowym we wszystkich gałęziach transportu, ze szczególnym uwzględnieniem transportu morskiego.
Organizuje i prowadzi szkolenia poświęcone ubezpieczeniom cargo dla klientów z branży transportowej, spedytorów i brokerów ubezpieczeniowych.
W swoim dorobku ma wiele publikacji na temat ubezpieczeń cargo w prasie branżowej poświęconej tematyce ubezpieczeniowej i transportowej, takich jak: ,,Namiary na Morze i Handel’’, ,,Gazeta Prawna’’, ,,Gazeta finansowa’’.
Był autorem cyklu ,,Meandry Cargo’’ ukazującego się regularnie przez cały rok 2004 w Dzienniku Ubezpieczeniowym oraz serii artykułów o Instytutowych Klauzulach Ładunkowych publikowanych na łamach ?Miesięcznika Ubezpieczeniowego? od początku 2008 roku.
Od roku 2000 jest zatrudniony w firmie Aviva Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. (wcześniej Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.) na stanowisku Menedżera Biura Regionalnego w Sopocie.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: