PML

Termin:

22 stycznia 2014 r.

Miejsce:

Dago Centrum

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Suma ubezpieczenia i PML to w umowach dużych ryzyk zawsze istotny i aktualny problem. Suma ubezpieczenia, sposób jej wyznaczenia i rzetelność obliczenia będzie zawsze ważne dla pełności ochrony klienta. PML będzie zawsze kluczowym elementem oceny ekspozycji ubezpieczyciela na ryzyko.

Na konferencji Insurance Meeting Point wyzwania związane z sumą ubezpieczenia i PML-em będą rozważać najlepsi eksperci z branży.

Kluczowe zagadnienia

 • Niestandardowe rozszerzenia w ubezpieczeniach BI
 • AICOW, Expediting Expenses - zasady, różnice, przykłady
 • Zagrożenia i wyzwania w procesie szacowania PML
 • Identyfikacja i szacowanie wskaźników: Probable Maximum Loss (PML), Estimated Maximum Loss (EML), Normal Loss Expectancy (NLE) na podstawie analizy scenariuszy zdarzeń
 • Główne elementy kalkulacji wartości PML
 • Błędy kalkulacji PML (przyczyny, konsekwencje), sposoby zabezpieczania się przed błędami
 • Zysk brutto jako suma ubezpieczenia

Dla kogo

Konferencja skierowana jest do wszystkich osób zajmujących się DUŻYMI RYZYKAMI, a w szczególności:

 • ubezpieczycieli (ocena ryzyka, sprzedaż, likwidacja)
 • brokerów ubezpieczeniowych
 • niezależnych konsultantów i likwidatorów szkód
 • risk menedżerów
 • dużych przedsiębiorstw

Miejsce

Centrum Konferencyjne DAGO Centrum

Budynek Rondo 1
Rondo ONZ 1
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Œroda, 22 stycznia 2014 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie konferencji

9:30

Problematyka szacowania ekspozycji ubezpieczyciela w ryzyku

dr inż. Dariusz Gołębiewski, PZU

1. Znaczenie i rola wskaźników underwritingowych w podejmowaniu decyzji ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych
2. Identyfikacja i szacowanie wskaźników: Probable Maximum Loss (PML), Estimated Maximum Loss (EML), Normal Loss Expectancy (NLE) na podstawie analizy scenariuszy zdarzeń
3. Zagrożenia i wyzwania w procesie szacowania PML

10:30

Przerwa kawowa

10:40

Suma ubezpieczenia w kontekście PML

Piotr Przybysz, Hestia Loss Control

1. Wyznaczenie sumy ubezpieczenia - definicje, przykłady, błędy
2. Wartość mienia jako element ryzyka, definicja ryzyka
3. PML - zakres informacji potrzebny do kalkulacji, przykłady obliczeń, zagadnienia problemowe

11:30

Przerwa kawowa

11:40

Szacowanie ekspozycji ryzyka w ubezpieczeniu mienia

Michał Żelaśkiewicz, PTR

1. Elementy oceny ryzyka wpływające na PML
2. Możliwe nieprawidłowości w szacunku ekspozycji ryzyka (przyczyny, konsekwencje)
3. Sposoby zabezpieczenia się przed błędem PML

12:30

Lunch

13:00

Zysk brutto jako suma ubezpieczenia

Michał Rozmysłowicz, Eksperci NEMU

1. Ustalanie ubezpieczeniowego zysku brutto i szacowanie sumy ubezpieczenia
2. Okres ubezpieczenia i maksymalny okres odszkodowawczy a suma ubezpieczenia
3. Niedoubezpieczenie jako skutek nieprawidłowych założeń

13:50

Przerwa kawowa

14:00

Niestandardowe rozszerzenia w ubezpieczeniach BI

Zbigniew Jęksa, Allianz

1. AICOW, Expediting Expenses - zasady, różnice, przykłady
2. Contingent BI ; Clients/Suppliers, Public Media - istota, charakterystyka, warianty pokrycia
3. BI Non-Physical Damages - rodzaje, przykłady

14:50

Przerwa kawowa

15:00

PML - rozważania teoretyczne i obliczenia w praktyce

Zbigniew Roś, MAI Insurance Brokers

15:50

Zakończenie konferencji

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

dr inż. Dariusz Gołębiewski

X

Absolwent wydziału Elektrotechnika i Automatyka Politechniki Gdańskiej, doktor nauk technicznych ze specjalizacją w modelowaniu ryzyka obiektów elektroenergetycznych dla celów ubezpieczeń. Twórca autorskiej metodyki analizy ryzyka dla celów ubezpieczeń - Insurance Risk Analysis Methodology (IRAM). Wykładowca akademicki w zakresie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach. Autor szeregu publikacji i prac naukowych w zakresie ubezpieczenia obiektów podwyższonego ryzyka, infrastruktury krytycznej oraz zarządzania ryzykiem. Od 2009r. kieruje pracami zespołu inżynierów ryzyka PZU SA.

ZAMKNIJ

Zbigniew Jęksa

X

Legitymuje się 20 letnim stażem pracy w ubezpieczeniach. Karierę zawodową zaczynał w TUiR Polisa, potem pracował w AIG Amplico Life i Gerling Polska. Od kilkunastu lat związany jest z Allianz. Obecnie jest dyrektorem odpowiedzialnym za underwriting i sprzedaż ubezpieczeń korporacyjnych (w segmencie midcorp), w tym ubezpieczeń grupowych na życie i zdrowotnych akwirowanych w kanale brokerskim. Zarządza także Regionalnymi Centrami Underwritingu w Poznaniu, Gdańsku, Katowicach, Krakowie i we Wrocławiu. Z wykształcenia jest magistrem wychowania fizycznego i magistrem ekonomii. Ukończył także 3-letnie studia doktorskie w zakresie zarządzania, ale póki co nie sfinalizował ich dyplomem doktorskim. Jest autorem ponad 100 artykułów na temat ubezpieczeń oraz popularnej w środowisku branżowym i studenckim książki "Ubezpieczenia majątku i zysku firmy?. W 2011r. został uhonorowany przez Polską Izbę Ubezpieczeń tytułem ?Zasłużonego dla Ubezpieczeń?.

ZAMKNIJ

Piotr Przybysz

X

Absolwent Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Œrodowiska Politechniki Gdańskiej oraz Podyplomowego Studium Wyceny Nieruchomości Politechniki Szczecińskiej. Współtwórca koncepcji programu do wyceny wartości PISA we współpracy z AssTech grupa Swiss Re - moduły chemia, energetyka, browarnictwo. Współautor oprogramowania do oceny ryzyka powodziowego FMS Shape. Od roku 2001 na stanowisku inżyniera ds.. Oceny ryzyka. Specjalizacja: duże ryzyka przemysłowe, budowlane, szacowanie wartości do celów ubezpieczeniowych oraz modelowanie ryzyk naturalnych.

ZAMKNIJ

Zbigniew Roś

X

Z wykształcenia inżynier, pracujący w ubezpieczeniach od 1993 r. w Warcie i Avivie (Commercial Union). Do 2009 underwriter i zastępca dyrektora underwritingu w dziale ubezpieczeń gospodarczych, od 2009 szef sekcji likwidacji szkód korporacyjnych Avivy. Od grudnia 2012 pracownik MAI Insurance Brokers Poland. Autor publikacji z dziedziny ubezpieczeń (w szczególności transportowych i technicznych). Uczestnik prac Komisji Ubezpieczeń Majątkowych PIU.
Doświadczenia zebrane w pracy po jasnej i ciemnej stronie mocy (sprzedaż/underwriting i likwidacja szkód/firma brokerska) pozwalają na wyważoną ocenę zagadnień ubezpieczeniowych.

ZAMKNIJ

Michał Rozmysłowicz

X

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (specjalizacja Finanse Przedsiębiorstw), Podyplomowych Studiów Diagnostyki Ryzyk i Likwidacji Szkód w Akademii Finansów oraz Studiów Doktoranckich Ubezpieczeń w SGH. Autor publikacji z zakresu ubezpieczenia od utraty zysku. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla pracowników zakładów ubezpieczeń i brokerów. Ponad 11-letni staż w likwidacji szkód w zysku. Obecnie Kierownik Działu Likwidacji Szkód w Spółce Eksperci NEMU.

ZAMKNIJ

Michał Żelaśkiewicz

X

Absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości. W branży ubezpieczeniowej od roku 1997 - STU Hestia Insurance, PZU SA, AIG, Sampo oraz Nordea - pracując na stanowiskach kierowniczych oraz jako underwriter (ryzyka majątkowe i techniczne). Aktualnie zatrudniony w Polskim Towarzystwie Reasekuracji SA na stanowisku Menedżera Produktu ryzyk majątkowych i inżynieryjnych. Specjalizuje się w ubezpieczeniach majątkowych oraz w zagadnieniach zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym. Uczestniczył w seminariach na temat oceny ryzyk majątkowych, technicznych oraz prewencji i analizy szkód. Prowadził krajowe i zagraniczne szkolenia z zakresu ubezpieczeń mienia.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: