Analiza OWU

Termin:

27 września 2011

Miejsce:

Warszawa, DAGO

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Problemy z definiowaniem pojęć i określaniem zakresu ubezpieczenia w OWU

Kluczowym dokumentem większości umów ubezpieczenia są Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Z jednej strony OWU mają dawać klientowi ochronę w określonym czasie i w odpowiednim zakresie; z drugiej muszą zabezpieczać ubezpieczyciela przed roszczeniami, których swoją ochroną obejmować nie chce.
Na bazie przeglądu wybranych OWU kilku sztandarowych produktów największych ubezpieczycieli przeznaczonych dla klienta indywidualnego (na przykładzie ubezpieczeń domów i mieszkań PZU, Warta, Ergo Hestia) Dominika Kaczanowska i Piotr Kaczanowski pokażą istotne błędy w OWU i ich skutki. Pokażą też, jak warunki mogą łatwo zostać użyte sprzecznie z intencjami twórców i wbrew interesowi ubezpieczyciela. Analiza poszczególnych OWU oparta zostanie na solidnej bazie definicji, zarówno podstawowych dla umowy ubezpieczenia, jak i wskazówek, co do określania przedmiotu i zakresu ubezpieczenia.

Dla kogo

+ menedżerowie ubezpieczycieli odpowiedzialni za produkty
+ prawnicy tworzący lub uczestniczący w tworzeniu ogólnych warunków ubezpieczenia
+ underwriterzy zaangażowani w tworzenie produktów ubezpieczeniowych
+ pracownicy działów likwidacji szkód
+ brokerzy ubezpieczeniowi

Miejsce

Centrum Konferencyjne DAGO Centrum

Budynek Rondo 1
Rondo ONZ 1
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Wtorek, 27 września 2011 r.
9.00

Rejestracja

(i poranna kawa, herbata)

9.30

Rozpoczęcie seminarium

9.30

Definicje fundamentalne:

Dominika Kaczanowska, Piotr Kaczanowski

a) ubezpieczający a pełnomocnik,
b) ubezpieczony i interes majątkowy,
c) uprawniony a osoba uprawniona,
d) osoba trzecia w kilku odsłonach,
e) zdarzenie faktyczne, ubezpieczeniowe, wypadek - znaczenie aktywacji procesu wykonywania umowy ubezpieczenia dla triggera act committed,
f) szkoda a roszczenie (loss i claim w triggerach)

10.30

Przerwa kawowa

10.45

Definicje w zakresie ryzyk obejmowanych ochroną ubezpieczeniową:

Dominika Kaczanowska, Piotr Kaczanowski

a) definicja a przedmiot ubezpieczenia,
b) definicja a zakres ubezpieczenia,
c) definicje w OWU a definicje legalne.

11.30

Przerwa kawowa

11.45

Analiza zapisów kilku sztandarowych produktów ubezpieczycieli przeznaczonych dla klienta indywidualnego - Przypadek I:

Dominika Kaczanowska, Piotr Kaczanowski

a) definicje i ich skutki,
b) zakres ochrony ubezpieczeniowej - wątpliwości i problemy.

12.45

Lunch

13.15

Analiza zapisów kilku sztandarowych produktów ubezpieczycieli przeznaczonych dla klienta indywidualnego - Przypadek II:

Dominika Kaczanowska, Piotr Kaczanowski

a) definicje i ich skutki,
b) zakres ochrony ubezpieczeniowej - wątpliwości i problemy.

14.45

Przerwa kawowa

15.00

Analiza zapisów kilku sztandarowych produktów ubezpieczycieli przeznaczonych dla klienta indywidualnego - Przypadek III:

Dominika Kaczanowska, Piotr Kaczanowski

a) definicje i ich skutki,
b) zakres ochrony ubezpieczeniowej - wątpliwości i problemy.

16.00

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Dominika Kaczanowska

X

Specjalizuje się w problematyce ubezpieczeń gospodarczych i działalności ubezpieczeniowej. Przedmiotem jej zainteresowania jest reasekuracja oraz szerokie obszary prawa cywilnego, w szczególności odpowiedzialność cywilna. Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa ubezpieczeniowego zdobywała pracując w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych przekształconym następnie w Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oraz uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach poświęconych ubezpieczeniom majątkowym i likwidacji szkód. Obecnie jest głównym prawnikiem w Inter Partner Assistance SA Oddział w Polsce.
Ukończyła Wdział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Pracę magisterską w zakresie prawa cywilnego napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Safjana. W 2007 r. ukończyła podyplomowe studia Marketingu i Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej.
Od listopada 2008 roku prowadziła w Dzienniku Ubezpieczeniowym stałą rubrykę ?Ubezpieczeniowe paragrafy? (wcześniej ?Komunikacyjne paragrafy?) poświęconą wyjaśnianiu zawiłości prawa cywilnego, w szczególności prawa ubezpieczeniowego i odpowiedzialności cywilnej.

ZAMKNIJ

Piotr Kaczanowski

X

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1991-2000 Wicedyrektor a następnie Wiceprezes Zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w kolejnych latach Prezes Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej, Członek Zarządu T.U. CIGNA STU S.A. i Wiceprezes Zarządu PTU S.A. Był także członkiem utworzonej pod patronatem Ministra Finansów Komisji Kodyfikacyjnej ds. Reformy Prawa Ubezpieczeniowego. Obecnie Pełnomocnik Zarządu Compensa TU S.A. VIG ds. Likwidacji Szkód, Członek Zarządu AutoEkspert Sp. z o.o.
Doświadczenie zdobyte na rynku ubezpieczeń wykorzystywał także jako wykładowca w zakresie prawa i praktyki ubezpieczeniowej w ramach podyplomowych studiów na Politechnice Warszawskiej oraz Szkole Głównej Handlowej. Jest autorem wielu artykułów i opracowań oraz współautorem książek z zakresu ubezpieczeń. Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi za udział w reformie prawa ubezpieczeniowego.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

 

Newsletter: