Wynagrodzenie brokera

Termin:

18 września 2012 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Zasady dotyczące działalności brokerskiej budzą często dużo pytań i wątpliwości.
W dużej części wynika to z faktu, iż wiele zagadnień istotnych dla brokerów ubezpieczeniowych nie jest uregulowane w przepisach prawa.

W trakcie seminarium Jakub Nawracała omówi m.in. podstawy uprawnienia do wynagrodzenia kurtażowego; kwestie związane postanowieniami umów brokerskich / porozumień kurtażowych regulującymi kwestię kurtażu; różnice pomiędzy kurtażem za doprowadzenie do zawarcia umowy ubezpieczenia oraz za obsługę umowy; kwestię uprawnienia brokera do kurtażu w sytuacji „konkurencji” ze strony innych pośredników ubezpieczeniowych; sytuacje, w których broker może utracić prawo do kurtażu oraz sytuacje, w których może domagać się równowartości utraconego kurtażu bezpośrednio od klienta. Zagadnienia te mają istotne znaczenie dla praktyki, a wymienione powyżej kwestie niejednokrotnie się ze sobą przeplatają.

Kluczowe zagadnienia

  • umowa brokerska
  • zawarcie umowy przez klienta z pominięciem brokera
  • podstawy prawne wynagrodzenia brokerskiego
  • przypadki, w których broker może utracić prawo do kurtażu
  • roszczenie o utracony kurtaż
  • cofnięcie pełnomocnictwa brokerskiego a prawo do kurtażu

Dla kogo

  • brokerzy ubezpieczeniowi
  • ubezpieczyciele
  • kancelarie prawne

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Wtorek, 18 września 2012 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

I. Podstawy prawne wynagrodzenia brokerskiego

Jakub Nawracała

1) Umowa brokerska / praktyka
2) Kurtaż a ?fee?
3) Porozumienie kurtażowe
4) Granice swobody kontraktowej stron

10:30

Przerwa kawowa

10:45

II. Charakter wynagrodzenia kurtażowego

Jakub Nawracała

1) Charakter zobowiązania brokera (starannego działania / rezultatu?) - ?efekt brokerski?
2) Kurtaż jako pochodna kwoty składki zainkasowanej z umowy ubezpieczenia
3) Kurtaż a prowizja agencyjna
4) Kurtaż za ?efekt brokerski? a kurtaż za ?obsługę?
5) Charakter prawny kurtażu a zakres swobody kontraktowej w umowie brokerskiej i porozumieniu kurtażowym
6) Cofnięcie pełnomocnictwa przez klienta a prawo do kurtażu

11:45

Przerwa kawowa

12:00

III. Efekt brokerski

Jakub Nawracała

1) Kiedy broker doprowadza do zawarcia umowy?
2) Zawarcie umowy przez klienta z pominięciem brokera
3) Konkurencja kilku brokerów
4) Konkurencja broker - agent

13:00

Lunch

13:30

IV. Niewykonane/nienależyte wykonanie obowiązków przez brokera a prawo do kurtażu

Jakub Nawracała

1) Zakres obowiązków brokera (wynikające z umowy brokerskiej, przepisów prawa, praktyki)
2) Nienależyte wykonanie obowiązków przez brokera
3) Przypadki, w których broker może utracić prawo do kurtażu

14:30

Przerwa kawowa

14:45

V. Roszczenie brokera o utracony kurtaż do klienta

Jakub Nawracała

1) Nie zawarcie umowy ubezpieczenia przez klienta, nie opłacenie składki przez klienta, rozwiązanie umowy ubezpieczenia przez klienta
2) Zawarcie umowy z pominięciem pośrednictwa brokera
3) ?Zbieg roszczeń? o zapłatę kurtażu do klienta / ubezpieczyciela
4) Charakter prawny roszczenia do klienta (delikt / kontrakt?)

15:45

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Jakub Nawracała

X

Radca prawny, z ubezpieczeniami związany od 2000 r. zarówno od strony prawnej, jak i biznesowej. Od 2005 r. związany z Grupą Concordia, gdzie pełnił kolejno funkcję Dyrektora Biura Prawnego, a następnie Dyrektora Biura Ubezpieczeń OP i OC. Obecnie, w ramach prowadzonej Kancelarii Prawnej specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym oraz obsłudze podmiotów rynku ubezpieczeniowego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym komentarzy i artykułów w czasopismach naukowych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia NNW - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja

Ubezpieczeniowe aspekty leasingu pojazdów a rekomendacja U KNF

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz ewentualnych roszczeń regresowych

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

 

Newsletter: