Przyczynienie

Termin:

20 maja 2014 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Współczesne tendencje odpowiedzialności cywilnej wskazują wyraźnie, że mamy do czynienia ze wzrostem rodzajów odpowiedzialności opartych na zasadzie ryzyka. W związku z tym zasadniczym zmianom ulegają także zasady ustalania zakresu obowiązku odszkodowawczego, reguły dowodzenia istnienia odpowiedzialności, jej rozmiaru, możliwości ograniczenia lub wyłączenia. Coraz większe znaczenie w rozstrzyganiu tych zagadnień odgrywa orzecznictwo sądowe, kreujące kierunki wykładni ogólnych przepisów kodeksu cywilnego, zbliżając nas niejednokrotnie do systemu prawa precedensów. Szczególnie widoczne jest to właśnie w obszarze tematyki winy wyłącznej poszkodowanego i jego przyczynienia do powstania szkody. Z tego też względu, znajomość tych kilku przepisów wprowadzających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, okoliczności egzoneracyjnych czy też przyczynienia się poszkodowanego jest dalece niewystarczające. Znajomość tendencji orzeczniczych, poglądów doktryny, a także tendencji europejskich w tym zakresie, oddziaływujących coraz bardziej na polskie prawo prywatne staje się już koniecznością.
Wyzwaniom związanym z powyższymi tendencjami muszą stawić czoła także ubezpieczyciele.

Celem szkolenia, które poprowadzi dr Katarzyna Malinowska, jest dogłębne poznanie zasad stosowania koncepcji winy wyłącznej i przyczynienia się poszkodowanego w odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, zarówno podstaw teoretycznych, ale przede wszystkim stosowania ich praktyce. W trakcie seminarium „Przyczynienie – wina wyłączna” będziemy pracować na podstawie najnowszych poglądów i orzeczeń oraz za pomocą case study. W tym aspekcie zakładany jest interaktywny charakter seminarium.

Kluczowe zagadnienia

 • Przesłanki egzoneracyjne a ekskulpacyjne
 • Wina wyłączna poszkodowanego – warunki zastosowania
 • Wina wyłączna a przyczynienie się poszkodowanego
 • Znaczenie związku przyczynowego dla rozmiaru obowiązku odszkodowawczego
 • Tendencje w orzecznictwie sądowym; case study

Dla kogo

 • Ubezpieczyciele
  -- piony likwidacji szkód zajmujące się szkodami osobowymi
 • Kancelarie odszkodowawcze
 • Adwokaci i radcowie prawni
 • Niezależni likwidatorzy szkód

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Wtorek, 20 maja 2014 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

dr Katarzyna Malinowska, BMSP Boryczko Malinowska Œwiątkowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

1. Wprowadzenie do zasad odpowiedzialności odszkodowawczej (ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności na zasadzie ryzyka)
2. Bezprawność i wina w odpowiedzialności odszkodowawczej
3. Przesłanki egzoneracyjne a ekskulpacyjne (pojęcie, zasady stosowania) - znaczenie dla odpowiedzialności na zasadzie ryzyka i zakresu obowiązku odszkodowawczego

11:00

Przerwa kawowa

11:15

dr Katarzyna Malinowska, BMSP Boryczko Malinowska Œwiątkowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

4. Wina wyłączna poszkodowanego - warunki zastosowania
5. Przyczynienie się poszkodowanego - koncepcja; konstrukcja; postaci
6. Wina wyłączna a przyczynienie się poszkodowanego - różnice /podobieństwa, możliwości zastosowania

12:45

Lunch

13:15

dr Katarzyna Malinowska, BMSP Boryczko Malinowska Œwiątkowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

7. Znaczenie związku przyczynowego dla rozmiaru obowiązku odszkodowawczego - zastosowanie w konstrukcji przyczynienia
8. Przyczynienie się poszkodowanego a odpowiedzialność wobec pośrednio poszkodowanych
9. Wina poszkodowanego w konstrukcji przyczynienia

14:30

Przerwa kawowa

14:45

dr Katarzyna Malinowska, BMSP Boryczko Malinowska Œwiątkowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

10. Przyczynienie się osób nie ponoszących winy
11. Tendencje w orzecznictwie sądowym; case study

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

dr Katarzyna Malinowska

X

Radca prawny, partner, BMSP Boryczko Malinowska Œwiątkowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni. Jest autorem wielu publikacji na temat prawa ubezpieczeń m.in. współautorem komentarza do przepisów kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia oraz komentarza do wzorców umownych stosowanych w ubezpieczeniach. Członek zarządu Izby Ubezpieczeń i Organizacji Ryzyka.
W 2006 roku obroniła pracę doktorską z zakresu ubezpieczeń na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu w Gdańsku. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń oraz dwa cykle seminariów z zakresu prawa porównawczego prowadzone przy Uniwersytecie w Strasburgu. Jest wykładowcą prawa ubezpieczeń gospodarczych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: