Gwarancje - orzecznictwo

Termin:

7 grudnia 2015 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Prawo zamówień publicznych i ubezpieczenia to dwa obszary stosowania prawa, które w wielu miejscach są stosowane równolegle, co nie oznacza, że całkowicie bezkolizyjnie. W wielu sytuacjach osoby stosujące prawo są zmuszone decydować, która z istniejących i dostępnych interpretacji jest właściwa i najlepiej zabezpiecza interesy danego podmiotu. Niezależnie od powyższych Prawo zamówień publicznych nieustannie ulega zmianie, czego przykładem jest nowelizacja z 29 sierpnia 2014 r. rozszerzająca potencjalne ryzyka ubezpieczeniowe na obszary dotychczas wyłączone lub sporne. Dodatkowo trudne kwestie prawne komplikuje rozbieżne i zmienne orzecznictwo i opinie organów kontrolnych, z którymi warto być na bieżąco.

O tych i innych problemach mówić będzie Arkadiusz Szyszkowski na seminarium Gwarancje wadialne i zabezpieczeniowe w najnowszym orzecznictwie.

Kluczowe zagadnienia

 • Nowelizacja Pzp i jej wpływ na ryzyko ubezpieczeniowe
 • Wadium a konsorcjum
 • Gwarancje zabezpieczeniowe
 • Wadium - nowe przesłanki zwrotu i zatrzymania
 • Zabezpieczenie - nowe zasady

Dla kogo

 • Ubezpieczyciele zajmujący się:
  - ubezpieczeniami należności
  - gwarancjami ubezpieczeniowymi
  - osoby zaangażowane w sprzedaż
  - osoby mające doświadczenie z procedurą zamówień publicznych
  - radcowie prawni
 • Brokerzy ubezpieczeniowi
 • Banki
 • Kancelarie prawne
 • Przedsiębiorstwa

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Poniedziałek, 7 grudnia 2015 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

I. Gwarancje wadialne

Arkadiusz Szyszkowski

1. Nowelizacja Pzp z 29.08.2014 i jej wpływ na ryzyko ubezpieczeniowe
a) Zmienione przesłanki
b) Nowy zakres przepisu
2. Wadium a konsorcjum
a) Kto powinien wnieść
b) Bezskuteczność gwarancji wadialnej
c) Skuteczność wymogów siwz względem gwarancji wadialnej

11:00

Przerwa kawowa

11:15

I. Gwarancje wadialne cd.

Arkadiusz Szyszkowski

3. Gwarancja wadialna bezwarunkowa - granica pomiędzy warunkiem a wymogiem formalnym

12:30

Lunch

13:00

II. Gwarancje zabezpieczeniowe

Arkadiusz Szyszkowski

4. Gwarancja zabezpieczeniowa - zakres ochrony ubezpieczeniowej
5. Do-zabezpieczenie należytego wykonania umowy
a) Przedłużenie terminu ważności gwarancji
b) Zmiana zakresu gwarancji/ochrony ubezpieczeniowej w trakcie realizacji umowy
c) Klauzule waloryzacyjne i ich wpływ na zabezpieczenie
d) Gwarancja wadialna a rękojmia

14:15

Przerwa kawowa

14:30

III. Wadium i zabezpieczenie w nowym Prawie zamówień publicznych

Arkadiusz Szyszkowski

1. Wadium - nowe przesłanki zwrotu i zatrzymania
2. Zabezpieczenie - nowe zasady

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Arkadiusz Szyszkowski

X

Prawnik, doktorant Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, były pracownik Departamentu Administracji Publicznej MSWiA, Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych, Departamentu Prawnego i Zamówień Publicznych MSZ. Absolwent Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Pracownik administracji publicznej i finansowej.
Współautor i redaktor merytoryczny publikacji ?Przetargi w praktyce. Poradnik zamawiającego i oferenta? (wyd. C. H. Beck 2003), współautor komentarza do Prawa zamówień publicznych (ODDK 2010).
Ponadto autor licznych publikacji dotyczących zamówień publicznych w ?Rzeczypospolitej?, ?Monitorze Zamówień Publicznych?, ?Prawie Przedsiębiorcy?, ?Monitorze Prawniczym?, ?Przetargach Publicznych?.
Wykładowca w Społecznej Akademii Nauk oraz Politechnice Warszawskiej. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Praktyk zamówień publicznych - wykonuje funkcję kierownika zamawiającego w dużej instytucji publicznej.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

 

Newsletter: