CAR/EAR

Termin:

22 października 2015 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Seminarium, prowadzone przez Ewę Szajnę, ma na celu omówienie zapisów wybranych klauzul dodatkowych stosowanych w umowach ubezpieczenia ryzyk budowlanych i montażowych. Ubezpieczenia te odgrywają niezwykle istotną rolę w procesach inwestycyjnych, chroniąc interesy majątkowe wszystkich lub prawie wszystkich uczestników procesu budowlanego.

Większość OWU oparta jest na warunkach monachijskich, które w latach 90-tych ubiegłego wieku, stanowiły powszechny standard na naszym rynku. Obecnie w ofercie firm ubezpieczeniowych znajdują się OWU zmodyfikowane i dostosowane do aktualnych potrzeb i wymogów rynku. Zakres tych warunków stanowi ubezpieczenie „wszystkich ryzyk” z wyjątkiem wymienionych w nich wyłączeń. Ochrona może więc ulec rozszerzeniu lub ograniczeniu czy też wyłączeniu poprzez m.in.. dołączenie klauzul, dostosowanych do określonej sytuacji. Tak więc znajomość, ale szczególnie zrozumienie zapisów klauzul jest istotne zarówno na etapie negocjacji i zawierania umów jak również i przede wszystkim w procesie likwidacji szkód.

Celem seminarium jest nie tylko przedstawienie zapisów wybranych klauzul, ale również wspólne przedyskutowanie, w oparciu o własne doświadczenia, problemów związanych z ich interpretacją. W dyskusji nad zastosowaniem Klauzul posłużymy się konkretnymi przykładami szkód.

Kluczowe zagadnienia

 • Zasady ogólne CAR/EAR
 • Omówienie wybranych klauzul rozszerzających zakres ochrony
 • Omówienie wybranych klauzul ograniczających lub wyłączających odpowiedzialność ubezpieczyciela
 • Zastosowanie niektórych klauzul na przykładzie szkód
 • Klauzule stosowane w umowach ubezpieczenia bez numeracji

Dla kogo

 • Pracownicy departamentów budowlano-montażowych ubezpieczycieli i firm brokerskich
 • Underwriterzy i brokerzy specjalizujący się w ubezpieczeniach budowlano-montażowych
 • Działy likwidacji szkód ubezpieczycieli
 • Firmy likwidacji szkód
 • Pracownicy firm budowlanych odpowiedzialni za zabezpieczenie ich działalności
 • Prawnicy uczestniczący w kontraktach budowlanych

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 22 października 2015 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Ewa Szajna, Allianz

1. Ubezpieczenie ryzyk budowlanych (CAR) i montażowych (EAR) - zasady ogólne
2. Wybrane wyłączenia odpowiedzialności w podstawowym zakresie ubezpieczenia
3. Wybrane do omówienia klauzule dodatkowe i ich podział na grupy w zależności od:
- przyporządkowania do odpowiedniej Sekcji OWU
- od modyfikacji zakresu ochrony

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Ewa Szajna, Allianz

4. Wybrane klauzule rozszerzające zakres ochrony: 002, 003, 004, 006/007, 013, 100,113/220, 115,116,119,120,200, 201,202, klauzula szkód w częściach wadliwych (DE, LEG)

12:30

Lunch

13:00

Ewa Szajna, Allianz

4. Omówienia szkód rozszerzających zakres ochrony - cd.
5. Zastosowanie niektórych klauzul na przykładzie szkód

14:15

Przerwa kawowa

14:30

Ewa Szajna, Allianz

6. Wybrane klauzule ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela: 005, 102/208, 103, 106, 009, 010,012, 011/114,117, 121
7. Wybrane ‘popularne? klauzule stosowane w umowach ubezpieczenia bez numeracji np.: uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, rzeczoznawców, zaplecza budowy, reprezentantów, włączenia/wyłączenia kradzieży zwykłej, odtworzenia planów i dokumentów i inne

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Ewa Szajna

X

Absolwentka Politechniki Warszawskiej wydz. Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. Po studiach praca zawodowa w bezpośrednim wykonawstwie budowlanym na stanowisku od inżyniera budowy i kierownika budowy do pełnomocnika zarządu ds. produkcji i przygotowania produkcji. Posiada uprawnienia budowlane i projektowe. Od 1995 r. związana z ubezpieczeniami. Początkowo w Warcie w Oddziale Handlowym w Warszawie, w Wydziale Ubezpieczeń i Odszkodowań Budowlano-Montażowych (underwriter i likwidator szkód), następnie w Centrali Generali (menedżer zespołu likwidacji szkód majątkowych). Od 2004 r. dyrektor Departamentu Likwidacji Szkód Korporacyjnych w Centrali TU Allianz Polska SA. Obecnie Doradca Zarządu ds. Likwidacji Szkód Korporacyjnych w TUiR Allianz Polska SA.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: