Dane osobowe – nowelizacja

Termin:

4 lutego 2015 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Uchwalona w dniu 6 listopada 2014 r. nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych od 1 stycznia 2015 r. wprowadza szereg bardzo istotnych zmian dotyczących przetwarzania i zarządzania ochroną danych osobowych, w tym danych ubezpieczeniowych.

Wprowadzone zmiany dotyczą w szczególności:
• nowych kompetencji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO)
• zmiany zakresu obowiązków administratorów danych (ADO)
• nowych zasad funkcjonowania administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI)
• nowych zasad przekazywania danych osobowych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy)

Nakłada się na to problematyka związana z nowymi stanowiskami regulatorów (GIODO, KNF), orzecznictwem sądów administracyjnych oraz opiniami Grupy Roboczej art.29 dotyczącymi nowych sposobów przetwarzania danych osobowych:
• korzystania z zewnętrznych baz publicznych w ramach tzw. ponownego wykorzystywania informacji publicznej
• analizach Big Data, w tym na potrzeby profilowania
• różnych technik anonimizacji i pseudonimizacji danych
• przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej

Powyższą problematykę przedstawią adw. Xawery Konarski i adw. dr Jan Byrski z Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, eksperci prawni PIU, którzy pokażą praktyczne przykłady rozwiązań prawnych dotyczących zarządzania ochroną danych osobowych przez podmioty ubezpieczeniowe.

Kluczowe zagadnienia

  • Nowe kompetencje GIODO oraz obowiązki administratorów danych
  • Nowe zasady funkcjonowania ABI
  • Nowe zasady transferu danych do państwa trzeciego
  • Nowe sposoby przetwarzania danych osobowych w ubezpieczeniach

Dla kogo

  • Działy prawne pomiotów ubezpieczeniowych
  • Działy IT
  • Działy ochrony informacji ubezpieczeniowej, w tym ABI

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Środa, 4 lutego 2015 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Xawery Konarski i dr Jan Byrski, Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Nowe zadania GIODO oraz obowiązki administratora danych
• geneza i cel nowelizacji uodo
• nowelizacja uodo a projekt rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych osobowych
• nowe uprawnienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
• zgłoszenie przez administratora danych powołania i odwołania ABI oraz wykreślenie ABI z rejestru ABI
• nakaz GIODO dokonania sprawdzenia i opracowania sprawozdania przez ABI
• nowe zwolnienia administratora danych z obowiązku rejestracji zbiorów danych

10:45

Przerwa kawowa

11:00

Xawery Konarski i dr Jan Byrski, Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) – nowe zasady funkcjonowania
• obowiązek czy dobrowolność powołania ABI
• nowy status, kompetencje oraz zadania ABI oraz zastępców ABI
• rodzaje sprawdzeń dokonywanych przez ABI (wezwanie GIODO, kontrole wewnętrzne)
• prowadzenie przez ABI jawnego rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych

12:30

Lunch

13:00

Xawery Konarski i dr Jan Byrski, Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Nowe zasady przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego
• przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego – różne podstawy prawne
• standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych
• wiążące reguły korporacyjne (Binding Corporate Rules, BCR)
• postępowanie przed GIODO dotyczące zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Xawery Konarski i dr Jan Byrski, Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Nowe sposoby przetwarzania danych osobowych w ubezpieczeniach
• wykorzystanie baz zewnętrznych, w tym rejestrów publicznych przez podmioty prowadzące działalność ubezpieczeniową (przepisy o ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej)
• nowe sposoby przetwarzania danych ubezpieczeniowych – Big Data, profilowanie, anonimizacja i pseudonimizacja danych, techniki kryptograficzne
• dane ubezpieczeniowe w chmurze obliczeniowej
• GIODO, KNF, Grupa Robocza art. 29, sądownictwo administracyjne – najnowsze stanowiska w zakresie danych ubezpieczeniowych

16:00

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

dr Jan Byrski

X

Adwokat, dr nauk prawnych, wspólnik w Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.
Ekspert prawny Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU).Adiunkt w Katedrze Prawa Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Autor licznych publikacji naukowych z zakresu ochrony danych osobowych, tajemnic zawodowych oraz outsourcingu w działalności instytucji finansowych, w tym współautor pozycji: Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania (2007) oraz autor monografii: Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej (2010).

ZAMKNIJ

Xawery Konarski

X

Adwokat, wspólnik w Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.
Ekspert prawny Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) oraz Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Jako ekspert środowisk gospodarczych bierze udział w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu prawa nowych technologii i ochrony informacji. Arbiter Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT. Autor lub współautor pozycji naukowych z zakresu prawa danych osobowych i prawa nowych technologii, w tym książek: „Internet i prawo w praktyce” (2002), „Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną” (2004) oraz „Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania” (2007).
W latach 2007-2011 nominowany w polskich i zagranicznych rankingach kancelarii prawnych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Tworzenie produktów ubezpieczeniowych – ustawa o dystrybucji ubezpieczeń i rekomendacje KNF

Odpowiedzialność cywilna w procesie inwestycyjnym

Odpowiedzialność cywilna operatora transportu intermodalnego

W przygotowaniu

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach mienia i OC

Zadośćuczynienie za krzywdę w kontekście ubezpieczeń OC

OC małych i dużych przedsiębiorstw

Ostatnie spotkania

Wyzwania prawne ubezpieczeń komunikacyjnych

OC przewoźnika i OC spedytora w świetle prawa niemieckiego

Ubezpieczenia grupowe – obowiązki ubezpieczyciela, dystrybutora i ubezpieczającego

Multiagent i osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne – aspekty prawne

 

Newsletter: