OC przewoźnika

Termin:

11 sierpnia 2015 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego to temat, z którym spotykają się zarówno pośrednicy ubezpieczeniowi oraz ubezpieczyciele obejmujący ochroną ryzyka zaangażowania odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego, jak i towarzystwa ubezpieczeń dochodzące na zasadzie regresu ubezpieczeniowego roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, a także, przede wszystkim, sami przewoźnicy oraz podmioty korzystające z ich usług.

Celem seminarium, które poprowadzi Beata Janicka, będzie między innymi zidentyfikowanie okoliczności skutkujących odmową wypłaty odszkodowania, w tym wskutek braku legitymacji do dochodzenia roszczeń od przewoźnika oraz w wyniku błędnej kwalifikacji prawnej zawieranych przez ubezpieczonego umów w ramach prowadzonej przez niego działalności.
Przybliżenie zasad odpowiedzialności i dochodzenia roszczeń od przewoźnika ma w założeniu ułatwić wypracowanie reguł, dzięki którym tematyka ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika stanie się bardziej przejrzysta i zrozumiała dla obu stron umowy."

Kluczowe zagadnienia

 • Spedycja a przewóz
 • Zasady odpowiedzialności spedytora i przewoźnika drogowego
 • Przewoźnik sukcesywny, zasady odpowiedzialności i dochodzenia roszczeń
 • Zasady ustalania wysokości odszkodowania

Dla kogo

 • Szefowie departamentów ubezpieczeń transportowych
  - ubezpieczycieli
  - firm brokerskich
 • Underwriterzy i brokerzy specjalizujący się w ubezpieczeniach
  - OCP/OCS
  - cargo
 • Radcowie prawni i adwokaci specjalizujący się w obsłudze prawnej
  - firm z branży TSL
 • Pracownicy firm handlowych, zajmujących się
  - kontraktami importowymi i eksportowymi
 • Pracownicy firm transportowych i spedycyjnych

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Wtorek, 11 sierpnia 2015 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

1. Spedycja a przewóz

Beata Janicka

• Strony umowy spedycji a strony umowy przewozu
• Czynności spedycyjne
• Czynności spedycyjne a czynności przewozowe
• Zasady odpowiedzialności spedytora i przewoźnika drogowego

11:00

Przerwa kawowa

11:15

2. Dochodzenie roszczeń od przewoźnika drogowego w przewozie krajowym i międzynarodowym

Beata Janicka

• Umowa przewozu a treść listu przewozowego
• Krąg podmiotów uprawnionych do dochodzenia roszczeń od przewoźnika
• przewoźnik sukcesywny, zasady odpowiedzialności i dochodzenia roszczeń

12:30

Lunch

13:00

3. Znaczenie aktów staranności przy odbiorze przesyłki

Beata Janicka

• Terminy zawite i konsekwencje prawne ich upływu
• Terminy przedawnienia roszczeń

14:15

Przerwa kawowa

14:30

4. Odszkodowanie należne od przewoźnika drogowego

Beata Janicka

• Zasady ustalania wysokości odszkodowania
• Ograniczenia wysokości odszkodowania
• Klauzula wartości i specjalny interes w dostawie

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Beata Janicka

X

Radca prawny. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Gdańskim, egzamin radcowski zdała w 1993r. Œwiadczy pomoc prawną przedsiębiorcom wykonującym usługi w zakresie transportu i spedycji, w tym spółkom wchodzącym w skład grupy kapitałowej C.Hartwig Gdynia SA, prowadzi kancelarię radcy prawnego "BJJ Solicitors". Wiedzę w zakresie common law zdobyła poprzez praktyki zagraniczne, w tym w kancelarii adwokackiej William Fry Solicitors w Dublinie. Od roku 1999 członek Advisory Body Legal Matters (komisji prawnej) przy Międzynarodowej Federacji Zrzeszeń Spedytorów - FIATA (Fédération Internationale des Associasions de Transitaires et Assimilés). Członek grupy roboczej FIATA Model Correspondents’ Agreement - współtwórczyni tego dokumentu. Współautorka Podręcznika Spedytora, wydanego przez Uniwersytet Gdański i Polską Izbę Spedycji i Logistyki (PISiL) w Gdyni. Wykłada prawo transportowe w ramach szkoleń organizowanych przez PISiL, a także na studiach podyplomowych i II stopnia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Prezes i arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Spedycji i Logistyki w Gdyni od chwili jego powstania.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: