BI - szkody w zysku

Termin:

27 lutego 2017 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Od energetyki odnawialnej, m.in. przez sklepy spożywcze, centrum handlowe, produkcję sklejki, produkcję farb, gospodarkę odpadami aż po energetykę konwencjonalną, czyli 14 przykładów kosztownych szkód w zysku.

Prowadzący Michał Rozmysłowicz, przedstawi m.in. zdjęcia, filmy, wykresy i opowie jak dużo można stracić przez siły natury, ludzkie błędy, pożary, wybuchy, awarie a nawet dzieci szukające rozrywki na wagarach. Wytłumaczy przy tym w jaki sposób działa ubezpieczenie utraty zysku, nawiązując do najważniejszych zapisów warunków ubezpieczenia. Skomplikowana tematyka rachunkowości zostanie ograniczona do niezbędnego minimum.

Kluczowe zagadnienia

 • Dokumenty
 • Awarie, pożary, zawalenia
 • Szacowanie szkody przy działalności handlowej i produkcyjnej
 • Klauzule dodatkowe (CBI)
 • Dokumentowanie szkody
 • Konstruowanie roszczenia
 • Zwiększone koszty działalności

Dla kogo

 • Underwriterzy
 • Szefowie departamentów ubezpieczeń majątkowych
 • Likwidatorzy szkód
 • Brokerzy ubezpieczeniowi prowadzący ubezpieczenia BI
 • Radcowie prawni
 • Klienci

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Poniedziałek, 27 lutego 2017 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Michał Rozmysłowicz, Eksperci NEMU

1. Dokumenty
a) O jakie dokumenty wystąpi likwidator po szkodzie i dlaczego?
2. Energetyka odnawialna
a) Czego można żądać, gdy w turbinę wiatrową uderzy piorun?
b) Szacowanie rezerwy na podstawie szczątkowych informacji
3. Pożary w sklepach spożywczych, zawalenie sufitu.
a) Jak szacuje się szkodę w zysku w przypadku działalności handlowej?
b) Jak uwzględniać sezonowość?
c) Dlaczego mówi się o ?oszczędnościach? w przypadku szkód w zysku?
d) Dlaczego doszło do niedoubezpieczenia? Skąd się wzięły dwa wskaźniki zysku brutto?

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Michał Rozmysłowicz, Eksperci NEMU

4. Wybuch u odbiorcy a straty dostawcy
a) Do czego służą klauzule dodatkowe (CBI) i na co zwrócić uwagę przy ich zawieraniu?
5. Awaria na produkcji elementów z tworzyw sztucznych:
a) Wzrost sprzedaży po awarii - czy to oznacza, że nie ma szkody w zysku?
6. Wypadek samochodowy
a) Jaką szkodę może spowodować utrata sekund na wydajności produkcji?
b) Jak dokumentować utratę sprzedaży?

12:30

Lunch

13:00

Michał Rozmysłowicz, Eksperci NEMU

7. Pożar hali produkcyjnej
a) Jak zminimalizować szkodę?
b) Jak wyliczać zwiększone koszty działalności?
c) Czy można szacować szkodę bez podziału kosztów na zmienne i stałe?
d) Jak działa klauzula zwiększonych kosztów działalności? Kiedy ją kupować i czy pozwoli zastąpić ubezpieczenie BI?
8. Pożar na produkcji farb
a) Do jakiej wysokości wypłacone zostaną zwiększone koszty działalności? Na czym polega ich limitowanie?
b) Jak dużo zostanie po potrąceniu franszyzy? Dlaczego budzi ona kontrowersje?

14:00

Przerwa kawowa

14:15

Michał Rozmysłowicz, Eksperci NEMU

9. Wybuch na produkcji, zawalenie dachu w magazynie, rozległy pożar hali
a) Jakie okoliczności brać pod uwagę przy wycenie?
b) Czy dochodzi do szkody w zysku?
c) Dlaczego koszty wynagrodzeń mogą nie być wypłacone?
d) Jak konstruować i nie konstruować roszczenia?
10. Kosztowne awarie w energetyce konwencjonalnej
a) Co oznacza uwzględnienie ?uwarunkowań i okoliczności? i w jaki sposób to robić?

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Michał Rozmysłowicz

X

Kierownik działu likwidacji szkód w Spółce Eksperci NEMU. Absolwent SGH, ukończył Podyplomowe Studia Diagnostyki Ryzyk i Likwidacji Szkód w Ubezpieczeniach Majątkowych i Osobowych w Akademii Finansów oraz Studia Doktoranckie Ubezpieczeń w SGH. Od roku 2002 związany ze Spółką Eksperci NEMU. Jest odpowiedzialny za likwidację szkód w zysku brutto (Business Interruption - BI, Machinery Loss of Profit - MLoP, Delay in Start Up - DSU / Advanced Loss of Profit - ALoP), wycenę utraconych korzyści (z tytułu szkód OC), likwidację szkód w środkach obrotowych, z OC za produkt oraz szkód z tytułu wycofania produktu (product recall). Autor licznych publikacji na temat ubezpieczeń od utraty zysku. Od wielu lat prowadzi seminaria/szkolenia/warsztaty z ubezpieczeń od utraty zysku dla brokerów i zakładów ubezpieczeń.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: