Produkt - konstrukcja

Termin:

17 maja 2017 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Jednym z najważniejszych zadań, przed którym stają ubezpieczyciele, jest spełnienie wymogów stawianym obecnie przez KNF, a już wkrótce przez ustawodawcę, dotyczących konstruowania produktów ubezpieczeniowych.

Na seminarium, mowa będzie o konstruowaniu i audytowaniu produktu ubezpieczeniowego wg rekomendacji KNF i projektu zmian w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

W projekcie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń znalazły się przepisy zmieniające ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, które nakazują, by ubezpieczyciele podjęli działania celem takiego skonstruowania swych produktów, by odpowiadały one wysokim wymogom jakościowym i by były użyteczne dla określonych grup odbiorców. Ubezpieczycieli czeka więc wiele pracy związanej z przeprowadzeniem szczegółowego audytu wszystkich produktów ubezpieczeniowych i podjęciem działań służących zapewnieniu ich wysokiej jakości i użyteczności dla szczegółowo zdefiniowanych i zbadanych „grup docelowych”. Ubezpieczyciele i dystrybutorzy ubezpieczeń nie będą odtąd mogli szukać zbytu dla produktów uniwersalnych, lecz zostaną zmuszeni do oferowania ubezpieczeń „szytych na miarę” tym, dla których te ubezpieczenia zostały przygotowane. Kwestia ta będzie miała wielkie znaczenie dla zasad prowadzenia dystrybucji ubezpieczeń, gdyż będzie ona musiała być skierowana wyłącznie do klientów z grupy docelowej, zaś zawieranie umów z klientami z „antygrupy” będzie traktowane jako istotna nieprawidłowość dystrybucyjna.

O wszystkich tych niezwykle ciekawych i istotnych praktycznie kwestiach traktować będzie seminarium prowadzone przez prof. dra hab. Marcina Orlickiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kluczowe zagadnienia

 • Cele rekomendacji KNF
 • Proponowana zmiana w ustawie
 • Możliwości finansowe klienta a zakres ochrony i wysokość składki
 • Specyfika konstruowania i audytowania produktu w ubezpieczeniach:
  - osobowych
  - OC
  - majątkowych innych niż OC
 • Antygrupa – misselling
 • Sankcje za brak staranności przy konstruowaniu i audytowaniu produktu

Dla kogo

 • Pracowników działów prawnych i compliance zakładów ubezpieczeń,
 • Pracowników zakładów ubezpieczeń odpowiedzialnych za tworzenie i modyfikację produktów ubezpieczeniowych,
 • Brokerów ubezpieczeniowych,
 • Agentów i multiagentów ubezpieczeniowych

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Œroda, 17 maja 2017 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

1. Zakres związania ubezpieczycieli i pośredników ubezpieczeniowych rekomendacjami KNF.
2. Cele rekomendacji KNF dotyczącej systemu zarządzania produktem.
3. Proponowana zmiana w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
4. Proces zapewnienia wysokiej jakości produktu ubezpieczeniowego.
5. Projektowanie ubezpieczeń użytecznych dla odbiorców.

11:00

Przerwa kawowa

11:15

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

6. Identyfikacja i badanie potrzeb ubezpieczeniowych ubezpieczających/ubezpieczonych z grupy docelowej.
7. Kryteria użyteczności typu ubezpieczenia.
8. ?Apetyt na ryzyko? potencjalnego klienta a oczekiwany zakres ochrony ubezpieczeniowej
9. Możliwość zrozumienia istoty produktu przez klienta a złożoność umowy oraz sposób sformułowania treści o.w.u. i innych dokumentów ubezpieczeniowych.
10. Możliwości finansowe klienta a zakres ochrony i wysokość składki.

12:30

Lunch

13:00

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

11. Specyfika konstruowania i audytowania produktu w ubezpieczeniach osobowych.
12. Specyfika konstruowania i audytowania produktu w ubezpieczeniach majątkowych innych niż OC.
13. Specyfika konstruowania i audytowania produktu w ubezpieczeniach OC.
14. Antygrupa - misselling - doradztwo dystrybutorów ubezpieczeń (w tym pośredników ubezpieczeniowych).
15. Obowiązek opracowania oddzielnych produktów dla różnych grup docelowych.

14:15

Przerwa kawowa

14:30

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

16. Konstruowanie produktu a zasada swobody umów.
17. Dokumentowanie staranności przy konstruowaniu i audytowaniu produktu.
18. Sankcje za brak staranności przy konstruowaniu i audytowaniu produktu.

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: