Prawo medyczne a ubezpieczenia

Termin:

6 września 2019 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Kierunki i tendencje zmian w prawie dotyczącym podmiotów wykonujących działalność leczniczą omówi, w szczególności w kontekście ubezpieczeń, dr hab. Małgorzata Serwach.

Przedmiotem wykładu będą najnowsze kwestie związane z odpowiedzialnością cywilną i prawem medycznym. Omówione zostaną również nowe regulacje, jak dotyczące e-skierowań i e-recept, harmonogrmów przyjęć i list oczekujących, bezpośredniego przymusu, opiekuna i pełnomocnika medycznego. Podsumowane zostaną także kwestie kontroli NFZ po zmianach z czerwca 2019 roku.

Kluczowe zagadnienia


 • Odpowiedzialność cywilna podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 • Nowelizacje przepisów
 • Orzecznictwo sądowe
 • Najnowsze tendencje i kierunki zmian
 • Kontrola NFZ

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 6 września 2019 r. (piątek)
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Odpowiedzialność cywilna podmiotów wykonujących działalność leczniczą - najnowsze tendencje i kierunki zmian

dr hab. Małgorzata Serwach


 1. OC lekarza oraz podmiotu leczniczego - zakres przedmiotowy
 2. Wina własna, a wina organizacyjna i wina anonimowa - podstawy i reżimy OC lekarza oraz podmiotu leczniczego
 3. Problematyka związku przyczynowego a kwestie dowodowe
 4. Płaszczyzny OC lekarza oraz podmiotu leczniczego - zagadnienia wybrane: odpowiedzialność za naruszenie praw pacjenta, odpowiedzialność za zakażenia szpitalne; inne
 5. Wpływ zmian w zakresie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą a ubezpieczenie OC i jego zakres

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Najnowsze zmiany w zakresie prawa medycznego

dr hab. Małgorzata Serwach


 1. Problematyka osoby bliskiej, przyznanych jej uprawnień, tajemnicy medycznej oraz możliwości udostępnienia dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta
 2. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej a RODO
 3. Poszanowanie intymności i godności pacjenta w raporcie NIK oraz w orzecznictwie sądowym
 4. Możliwość stosowania monitoringu w placówkach medycznych oraz nagrywania pacjentów i personelu medycznego

12:30

Lunch

13:00

Nowe regulacje prawne istotne w praktyce podmiotów wykonujących działalność leczniczą

dr hab. Małgorzata Serwach


 1. Problematyka e - skierowań oraz e - recept
 2. Harmonogram przyjęć a lista oczekujących
 3. Przymus bezpośredni według nowych regulacji - praktyczne wątpliwości
 4. Nowe kierunki i propozycje zmian: opiekun medyczne, pełnomocnik medyczny

14:00

Przerwa kawowa

14:15

Kontrola NFZ po zmianach z czerwca 2019 r.

dr hab. Małgorzata Serwach


 1. Kontrola NFZ a możliwość przeprowadzenia czynności sprawdzających
 2. Nowe zasady i reżim kontroli
 3. Prawa i obowiązki podmiotu kontrolowanego oraz kontrolera
 4. Sankcje w razie stwierdzenia określonych naruszeń
 5. Kontrola recept refundowanych, lekarzy oraz ich dokumentacji

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

dr hab. Małgorzata Serwach

X

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, p.o. kierownika Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych w Katedrze Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; arbiter Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych, członek kolegium redakcyjnego Prawa Asekuracyjnego oraz Medycyny Praktycznej. Przewodnicząca Łódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Autorka ponad 100 prac naukowych z dziedziny prawa odszkodowawczego, odpowiedzialności cywilnej oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym współautor i redaktor naukowy dwóch komentarzy oraz redaktor i współautor trzech prac zbiorowych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: