Zadośćuczynienie za krzywdę

Termin:

20 sierpnia 2019 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

W ciągu ostatnich kilkunastu lat dokonała się diametralna zmiana sposobu interpretacji przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących zasądzania zadośćuczynień za krzywdy wyrządzone czynem niedozwolonym. Sądy „odkrywają” coraz to nowe dobra osobiste i przyznają poszkodowanym coraz to większe kwoty tytułem zadośćuczynienia.

Właściwe konstruowanie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz rzetelna i profesjonalna likwidacja szkód w tym zakresie wymagają dogłębnej wiedzy dotyczącej treści i sposobu interpretacji obowiązujących przepisów oraz wydanych przez sądy (w szczególności przez Sąd Najwyższy) wyroków. Szczegółowe omówienie tej tematyki nastąpi w czasie seminarium prowadzonego przez prof. dr hab. Marcina Orlickiego.

Kluczowe zagadnienia


 • Naruszenie dobra osobistego
 • Zadośćuczynienie w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia
 • Zadośćuczynienie na rzecz najbliższych członków rodziny
 • Okoliczności brane pod uwagę przez sąd przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia
 • Orzeczenia SN dotyczące zasądzania zadośćuczynień

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 20 sierpnia 2019 r. (wtorek)
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Zadośćuczynienie za krzywdę w kontekście ubezpieczeń OC (dobrowolnych i obowiązkowych)

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Dobra osobiste - pojęcie, znaczenie, sposób identyfikacji
 2. Typy dóbr osobistych
 3. Naruszenie dobra osobistego
 4. Odpowiedzialność cywilna za naruszenie dobra osobistego
 5. Zadośćuczynienie w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia
 6. Zadośćuczynienie w wypadku pozbawienia wolności oraz w wypadku skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu
 7. Dziedziczenie roszczenia o zadośćuczynienie z art. 445 KC
 8. Zadośćuczynienie na rzecz najbliższych członków rodziny zmarłego (w przypadku śmierci po dniu 3.08.2008)
 9. Zadośćuczynienie na rzecz najbliższych członków rodziny zmarłego (w przypadku śmierci przed dniem 3.08.2008)
 10. Zadośćuczynienie na podstawie art. 448 KC

12:30

Lunch

13:00

Zadośćuczynienie za krzywdę w kontekście ubezpieczeń OC (dobrowolnych i obowiązkowych)

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Zadośćuczynienie dla członków najbliższych członków rodziny osoby z ciężkimi uszkodzeniami ciała
 2. Zadośćuczynienie za naruszenie innych dóbr osobistych niż życie i zdrowie
 3. Orzeczenia SN dotyczące zasądzania zadośćuczynień
 4. Okoliczności brane pod uwagę przez sąd przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia dla osoby bezpośrednio poszkodowanej
 5. Okoliczności brane pod uwagę przez sąd przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia dla osoby pośrednio poszkodowanej
 6. Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop
 7. Zapłata zadośćuczynienia jako element odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
 8. Zapłata zadośćuczynienia jako element odszkodowania z innych obowiązkowych ubezpieczeń OC
 9. Zapłata zadośćuczynienia jako element odszkodowania z dobrowolnych ubezpieczeń OC
 10. Propozycje standaryzacji wysokości zadośćuczynień (wzory zagraniczne, inspiracje, stan prac)

15:30

Zakończenie seminarium

W trakcie seminarium przewidziane są przerwy kawowe

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: