Umowy przez internet praktycznie

Termin:

25 czerwca 2020 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Przez dwa ostatnie miesiące biznes internetowy poczynił większe postępy niż przez wcześniejszych pięć lat. Żywiołowość, spontaniczność i olbrzymia energia muszą iść w parze z poszanowaniem reguł prawnych, które obowiązują w tym obszarze prowadzenia działalności gospodarczej. Prawnikom zadawanych jest wiele pytań – niektóre z nich dotyczą ogólnych zasad zawierania ubezpieczeń przez internet, inne szczegółów. Ubezpieczyciele, dystrybutorzy i klienci mają wątpliwości dotyczące skuteczności i prawidłowości procedur, a przepisów w tym obszarze jest mnóstw. Kolejne seminarium prof. dra hab. Marcina Orlickiego to odpowiedzi na 33 praktyczne pytania dotyczące 11 tematów związanych z ubezpieczeniami w internecie.

Kluczowe zagadnienia


 • Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
 • Identyfikacja tożsamości klienta i dystrybutora
 • Analiza potrzeb i wymagań klienta przez internet
 • Doręczanie ogólnych warunków ubezpieczenia
 • Forma zawarcia umowy
 • Prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 25 czerwca 2020 r. (czwartek)
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Zawieranie umów ubezpieczenia przez internet praktycznie - w pytaniach i odpowiedziach

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Polityka prywatności - regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
  a. Jaki powinien być stopień szczegółowości i zrozumiałości przy objaśnianiu technicznych/informatycznych zasad korzystania z serwisu internetowego?
  b. Kto jest administratorem danych osobowych klienta?
  c. Jak rozróżnić elementy własnej polityki prywatności pośrednika od elementów polityki prywatności jego partnerów (ubezpieczycieli)?
  d. Jaki jest zakres przetwarzanych danych osobowych?
  e. Jakie są cele i podstawy przetwarzania danych osobowych?
  f. W jakim zakresie przekazanie danych osobowych jest obowiązkowe (niezbędne do obsługi), a w jakim opcjonalne?
  g. Jaki jest okres przechowywania danych osobowych?
 2. Identyfikacja tożsamości klienta
  a. Czy skuteczną umowę ubezpieczenia może zawrzeć tylko podmiot, którego tożsamości jesteśmy pewni?
  b. Czy skuteczną umowę ubezpieczenia można zawrzeć tylko na rachunek podmiotu, którego tożsamości jesteśmy pewni?
  c. Jakie są zasady konstruowania ?konta klienta? i jakie są korzyści związane z jego posiadaniem?
 3. Identyfikacja tożsamości dystrybutora
  a. Czy klient musi znać tożsamość dystrybutora ubezpieczeń?
  b. Jaka jest treść i forma przekazania klientowi informacji o statusie dystrybutora ubezpieczeń?
 4. Analiza potrzeb i wymagań klienta przez internet
  a. Jaki jest zakres niezbędnej analizy w różnych grupach ubezpieczeń?
  b. Czy APK może dokonywać się w trakcie połączenia z osobą wykonującą czynności dystrybucyjne?
  c. Jak utrwalać i dokumentować wyniki APK przez internet?
 5. Doręczanie ogólnych warunków ubezpieczenia
  a. Jak i kiedy doręczać OWU przez internet?
  b. Czy obowiązek zamieszczania OWU na stronie internetowej zastępuje powinność doręczania ich klientowi?
 6. Forma zawarcia umowy
  a. Czy konieczne są jakiekolwiek pisma, by umowa ubezpieczenia została skutecznie zawarta?
  b. Jakie są wymogi zawarcia umowy ubezpieczenia w formie dokumentowej?
  c. W jaki sposób i w jakiej formie powinna zostać wystawiona i doręczona polisa ubezpieczeniowa?

12:30

Przerwa kawowa dłuższa

13:00

Zawieranie umów ubezpieczenia przez internet praktycznie - w pytaniach i odpowiedziach

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Wątpliwości dotyczące tego, czy doszło do zawarcia umowy
  a. Kiedy ubezpieczający w sposób stanowczy wyraża swoją wolę zawarcia umowy ubezpieczenia?
  b. Jak odpowiedzieć na zarzut, że klient nie wiedział, że doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia?
 2. Prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia
  a. Jak informować klienta o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy ubezpieczenia?
  b. W jakiej formie klient może odstąpić od umowy ubezpieczenia?
  c. Czy za czas świadczenia ochrony ubezpieczeniowej przed wykonaniem prawa do odstąpienia, należy się składka?
 3. Płatność składki
  a. W jaki sposób można określić procedurę płatności składki ubezpieczeniowej w umowach zawieranych przez internet?
  b. Jak ustalić chwilę, w której doszło do zapłaty składki?
  c. Jakie są konsekwencje niepowodzenia w płatności składki?
 4. Reklamacje
  a. W jaki sposób należy informować klienta o zasadach składania reklamacji na działalność multiagenta, brokera lub zakładu ubezpieczeń?
  b. W jaki sposób klient może złożyć reklamację?
  c. W jaki sposób multiagent, broker lub zakład ubezpieczeń powinni udzielić odpowiedzi na reklamację?
 5. Prawa autorskie, znaki towarowe, ochrona własności intelektualnej
  a. Jakie szczególne zasady obowiązują przy wykorzystywaniu cudzych dóbr intelektualnych dla zawierania umów ubezpieczenia przez internet?
  b. W jakim zakresie można korzystać z cudzych dóbr intelektualnych bez zezwolenia i bez zapłaty?

15:30

Zakończenie seminarium

W czasie seminarium przewidziane są przerwy

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: