OC PPM - ważne kwestie

Termin:

30 września 2021 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Ubezpieczenie OC PPM było, jest i pozostanie najważniejszym z ubezpieczeń. Budzi mnóstwo emocji - jest bowiem ważne dla wszystkich: ubezpieczycieli, pośredników, ubezpieczających, poszkodowanych, sądów, kancelarii odszkodowawczych i... polityków, którzy chętnie modyfikują ubezpieczeniowe reguły prawne, by pokazać elektoratowi swe niezłomne zaangażowanie w budowę lepszego jutra.
Od pomysłu do wejścia w życie zwykle droga krótka. Jeszcze gorzej jest z interpretacjami obowiązującego prawa i orzeczeniami sądowymi - one na nowo (i często w całkowicie zaskakujący sposób) pokazują, jak rozumieć przepisy, które od lat rozumieliśmy zupełnie inaczej. O projektach legislacyjnych, wyrokach TSUE i SN, interpretacjach KNF i najistotniejszych kontrowersjach dotyczących obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM będzie mówił w czasie seminarium prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki.

Kluczowe zagadnienia


 • Dostęp ubezpieczycieli do informacji o wykroczeniach, przestępstwach, punktach karnych oraz grzywnach
 • Planowane zniesienie wymogu przekazywania do KNF informacji o każdorazowej zmianie taryf w obowiązkowym ubezpieczeniu OC PPM
 • Nowe regulacje dotyczące oświadczeń o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC PPM
 • Spory o zakres pojęcia "ruchu pojazdu"
 • Problemy, orzeczenia i interpretacje związane z kwestią zmiany właściciela pojazdu

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 30 września, czwartek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Wszystkie ważne sprawy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM (projekty, wyroki, interpretacje, kontrowersje)


 1. Planowany dostęp ubezpieczycieli do informacji o wykroczeniach, przestępstwach, punktach karnych oraz grzywnach nałożonych w drodze mandatu karnego dotyczących naruszeń przepisów ruchu drogowego
 2. Rola informacji o wykroczeniach, przestępstwach, punktach karnych oraz grzywnach nałożonych w drodze mandatu karnego dotyczących naruszeń przepisów ruchu drogowego przy ustalaniu wysokości składki
 3. Rola informacji o wykroczeniach, przestępstwach, punktach karnych oraz grzywnach nałożonych w drodze mandatu karnego dotyczących naruszeń przepisów ruchu drogowego przy dystrybucji ubezpieczenia OC PPM
 4. Nowe zadania i kompetencje UFG
 5. Planowane zniesienie wymogu przekazywania do KNF informacji o każdorazowej zmianie taryf w obowiązkowym ubezpieczeniu OC PPM
 6. Planowane nowe zasady nadzoru KNF
 7. Konsekwencje planowanych zmian dotyczących konsekwencji naruszeń przepisów ruchu drogowego
 8. Nowa regulacja zadośćuczynień
 9. Nowa linia orzecznicza dotycząca zwrotu kosztów opieki nad osobami bliskimi

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Wszystkie ważne sprawy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM (projekty, wyroki, interpretacje, kontrowersje)


 1. Nowe regulacje dotyczące oświadczeń o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC PPM
 2. Spory o zakres pojęcia "ruchu pojazdu" w kontekście obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM - stan aktualny
 3. Problemy, orzeczenia i interpretacje związane z kwestią zmiany właściciela pojazdu (w szczególności po zakończeniu leasingu)
 4. Inne leasingowe problemy ubezpieczeniowe
 5. Wady oświadczenia woli przy zawieraniu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM
 6. Regres między ubezpieczycielami w przypadku podwójnego ubezpieczenia OC PPM
 7. Kontrowersje dotyczące kosztów uprzątnięcia pasa drogowego
 8. OC PPM a Brexit

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego "Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: