Wynagradzanie dystrybutorów

Termin:

28 stycznia 2021 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Działalność dystrybucyjna prowadzona jest dla pieniędzy. Nie ma w tym niczego złego, ani wstydliwego. Nie każdy jednak sposób wynagradzania dystrybutora oraz osób, którymi się on posługuje przy dokonywaniu czynności dystrybucyjnych jest dopuszczalny. Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń poświęca temu zagadnieniu wyjątkowo dużo miejsca. Po raz pierwszy ustawodawca unormował również zasady wynagradzania ubezpieczających w ubezpieczeniach grupowych oraz osób wykonujących na ich rzecz czynności służące administrowaniu ubezpieczeniem ("Zosiek"). Szeroko, praktycznie, analitycznie i w oparciu o doświadczenia ostatnich lat tematyką tą zajmie się w czasie seminarium prof. dr hab. Marcin Orlicki.

Kluczowe zagadnienia


 • Wynagrodzenie uzyskane a wynagrodzenie oferowane
 • Korzyści finansowe a korzyści niefinansowe
 • Pojęcie "zachęty"
 • Granice dopuszczalności konkursów sprzedażowych
 • Kształtowanie zasad systemów intensyfikacji sprzedaży

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 28 stycznia, czwartek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego

(czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Wynagrodzenia w działalności dystrybucyjnej


 1. Pojęcie "wynagrodzenia" w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń
 2. Wynagrodzenie uzyskane a wynagrodzenie oferowane
 3. Korzyści finansowe a korzyści niefinansowe
 4. Świadczenia stanowiące wynagrodzenie a świadczenia stanowiące wykonanie obowiązków ustawowych/umownych wobec dystrybutorów lub osób wykonujących czynności dystrybucyjne
 5. Zasady kształtowania wynagrodzeń
 6. Pojęcie "zachęty"
 7. Motywacja do pracy a motywacja do "złego"
 8. Prowizja określona w umowie agencyjnej - agenci wyłączni
 9. Prowizja określona w umowie agencyjnej - multiagenci
 10. Wynagrodzenie OFWCA u agenta wyłącznego
 11. Wynagrodzenie OFWCA u multiagenta

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Wynagrodzenia w działalności dystrybucyjnej


 1. Wynagrodzenie brokera ubezpieczeniowego (kurtaż, fee)
 2. Wynagrodzenie pracowników dystrybucyjnych w zakładzie ubezpieczeń
 3. Kształtowanie zasad systemów intensyfikacji sprzedaży w poszczególnych kanałach dystrybucji
 4. Granice dopuszczalności konkursów sprzedażowych
 5. Sposoby redagowania regulaminów intensyfikacji sprzedaży/konkursów
 6. Intensyfikacja sprzedaży/konkursy a zarządzanie konfliktem interesów
 7. Możliwości uzyskiwania wynagrodzenia przez ubezpieczającego w ubezpieczeniach grupowych
 8. Możliwości uzyskiwania wynagrodzenia przez osobę wykonującą czynności w imieniu i na rzecz ubezpieczającego w ubezpieczeniach grupowych ("Zośki")
 9. Ubezpieczający/ "Zośka" wynagradzani przez agenta/brokera
 10. Wynagrodzenie ubezpieczającego a świadczenia z funduszu prewencyjnego
 11. Systemy motywacyjne dla ubezpieczających / "Zosiek"

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego "Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: