Multiagent - ZU - OFWCA

Termin:

15 września 2022 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Im dłużej obowiązuje ustawa o dystrybucji ubezpieczeń, tym bardziej skomplikowane stają się struktury, w których dystrybucja się odbywa. Pojawiają się coraz to nowe pomysły - niektóre genialne, efektywne i kreatywne, inne zaś po prostu nielegalne. Jak odróżnić jedne od drugich? O tym i o wielu innych aspektach relacji między multiagentem, zakładem ubezpieczeń i OFWCA mówić będzie prof. Marcin Orlicki w czasie prowadzonego przez siebie seminarium.

Kluczowe zagadnienia


 • Umowa agencyjna z multiagentem
 • Lojalność multiagenta wobec każdego z ubezpieczycieli
 • Umowa między multiagentem i OFWCA
 • Nadzór multiagenta nad OFWCA
 • Wielostopniowe struktury zarządzania OFWCA w ramach działalności multiagenta
 • Konkursy, akcje marketingowe, kampanie wsparcia sprzedaży organizowane przez ubezpieczycieli dla multiagenta

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 15 września, czwartek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Multiagent - zakład ubezpieczeń - OFWCA: relacje, współpraca, wsparcie, nadzór


 1. Umowa agencyjna z multiagentem - zasady prawne
 2. Wynagradzanie multiagenta
 3. Prawo multiagenta do portfela
 4. Lojalność multiagenta wobec każdego z ubezpieczycieli
 5. Lojalność ubezpieczyciela wobec multiagenta
 6. Wsparcie działań multiagenta przez ubezpieczyciela
 7. Współpraca multiagenta z ubezpieczycielem jako twórcą produktu ubezpieczeniowego
 8. Analiza potrzeb klienta u multiagenta w kontekście produktów wielu ubezpieczycieli
 9. Dopuszczalność i zasady działalności "placówek partnerskich" określonego ubezpieczyciela w ramach struktury multiagenta
 10. Konkursy, akcje marketingowe, kampanie wsparcia sprzedaży organizowane przez ubezpieczycieli dla multiagenta
 11. Nadzór ubezpieczyciela nad działalnością multiagenta
 12. Odpowiedzialność cywilna multiagenta i jej ubezpieczenie
 13. Współpraca ubezpieczyciela i multigagenta w zakresie czynności związanych z rejestrem agentów

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Multiagent - zakład ubezpieczeń - OFWCA: relacje, współpraca, wsparcie, nadzór


 1. Współpraca ubezpieczyciela i multiagenta w zakresie przyjmowania i rozpatrywania reklamacji klientów
 2. Współpraca ubezpieczyciela i multiagenta w dziedzinie szkoleń
 3. Umowa między multiagentem i OFWCA
 4. Upoważnienie OFWCA do wykonywania czynności agencyjnych
 5. Wsparcie OFWCA przez multiagenta
 6. Wynagradzanie OFWCA przez multiagenta
 7. Wynagrodzenie OFWCA przez ubezpieczyciela
 8. Konkursy, akcje marketingowe, kampanie wsparcia sprzedaży organizowane przez ubezpieczycieli dla OFWCA
 9. Nadzór multiagenta nad OFWCA
 10. Wielostopniowe struktury zarządzania OFWCA w ramach działalności multiagenta
 11. Obowiązek szkoleniowy OFWCA
 12. OFWCA działająca dla wielu agentów (multi-OFWCA)
 13. Relacje między ubezpieczycielem a OFWCA

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu. W kwietniu 2022 r. powołany na stanowisko redaktora naczelnego "Prawa Asekuracyjnego".

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: