Inflacja w majątku

Termin:

30 sierpnia 2022 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Inflacja wpływa na całą gospodarkę - wpływać więc musi również na ubezpieczenia. Wpływ ten rozciąga się zarówno na działania dystrybucyjne, jak i na działania związane z dokonywaniem zmian treści umowy ubezpieczenia oraz procedury likwidacyjne. O tym, w jaki sposób inflacja oddziałuje na zawieranie i wykonywanie umów ubezpieczeń majątkowych, mówić będzie prof. dr hab. Marcin Orlicki w czasie prowadzonego przez siebie seminarium.

Kluczowe zagadnienia


 • Przewidywania inflacyjne a potrzeby i wymagania klienta
 • Inflacyjny wzrost wartości ubezpieczonego mienia
 • Waloryzacja świadczeń z umów ubezpieczeń majątkowych innych niż OC
 • Inflacja a ustalanie sumy gwarancyjnej
 • Waloryzacja świadczeń z umów ubezpieczeń OC

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 30 sierpnia, wtorek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Inflacja a zawieranie i wykonywanie umów ubezpieczeń majątkowych


 1. Określanie sumy ubezpieczenia w procesie dystrybucji ubezpieczeń majątkowych innych niż ubezpieczenia OC
 2. Przewidywania inflacyjne a potrzeby i wymagania klienta przy zawieraniu ubezpieczeń majątkowych innych niż OC
 3. Mierniki wartości odnoszące się do sumy ubezpieczenia
 4. Problem uwzględniania wskaźnika inflacji globalnej oraz wskaźnika inflacji dotyczącego poszczególnych rodzajów towarów / przedmiotów
 5. Inflacyjny wzrost wartości ubezpieczonego mienia po zawarciu umowy ubezpieczenia
 6. Inflacja w przypadku ubezpieczenia mienia w wartości rzeczywistej
 7. Inflacja w przypadku ubezpieczenia mienia w wartości nowej
 8. Zakres możliwych rozwiązań umownych dotyczących wpływu inflacji na wysokość świadczenia ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach majątkowych innych niż OC
 9. Inflacja a składka w ubezpieczeniach majątkowych innych niż OC

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Inflacja a zawieranie i wykonywanie umów ubezpieczeń majątkowych


 1. Uwzględnianie inflacji, która miała miejsce między zajściem wypadku ubezpieczeniowego a zgłoszeniem szkody/roszczenia
 2. Uwzględnianie inflacji, która miała miejsce między zgłoszeniem szkody/roszczenia a zakończeniem postępowania likwidacyjnego
 3. Uwzględnianie inflacji, która miała miejsce między zakończeniem postępowania likwidacyjnego a wyrokiem sądowym
 4. Uwzględnianie inflacji, która miała miejsce między wyrokiem sądowym a zapłatą odszkodowania
 5. Waloryzacja świadczeń z umów ubezpieczeń majątkowych innych niż OC
 6. Inflacja a zawieranie umów ubezpieczeń OC
 7. Inflacja a ustalanie sumy gwarancyjnej
 8. Inflacja a podwyższenie sumy gwarancyjnej
 9. Waloryzacja świadczeń z umów ubezpieczeń OC

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu. W kwietniu 2022 r. powołany na stanowisko redaktora naczelnego "Prawa Asekuracyjnego".

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

ESG w dystrybucji ubezpieczeń

 

Newsletter: