Leasing pojazdów

Termin:

10 marca 2022 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Leasing jest obecnie podstawowym sposobem finansowania zakupu pojazdów mechanicznych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Z umową leasingu łączy się wiele zagadnień ubezpieczeniowych związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem OC PPM i ubezpieczeniem AC. W czasie seminarium prowadzonego przez prof. UAM dra hab. Marcina Orlickiego zostanie omówiona cała problematyka ubezpieczeniowa związana z leasingiem pojazdów, zaś szczególnie wiele czasu i uwagi poświęcone zostanie kwestiom spornym - zwłaszcza tym, które w ostatnich latach były przedmiotem orzeczeń sądowych.

Kluczowe zagadnienia


 • Leasing a analiza potrzeb i wymagań klienta
 • Kwestie dotyczące realizacji obowiązku ubezpieczenia po wykupie pojazdu przez korzystającego
 • Wypłata odszkodowania za szkodę w pojeździe z ubezpieczenia OC sprawcy szkody
 • Odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu wypłacane z ubezpieczenia OC PPM
 • Odszkodowanie obejmujące koszt najmu pojazdu zastępczego

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 10 marca, czwartek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Problemy ubezpieczeniowe związane z leasingiem pojazdów


 1. Leasing pojazdów - pojęcie prawne
 2. Odmiany leasingu
 3. Prawa i obowiązki leasingodawcy (finansującego)
 4. Prawa i obowiązki leasingobiorcy (korzystającego)
 5. Posiadanie pojazdu - samoistne i zależne w kontekście leasingu pojazdów
 6. Leasing a dystrybucja ubezpieczeń
 7. Leasing a analiza potrzeb i wymagań klienta
 8. Czy leasing jest odrębnym kanałem dystrybucji?
 9. Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w kontekście pojazdów leasingowanych

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Problemy ubezpieczeniowe związane z leasingiem pojazdów


 1. Podmiot obciążony obowiązkiem ubezpieczenia w kontekście ubezpieczenia OC PPM
 2. Kwestie dotyczące realizacji obowiązku ubezpieczenia po wykupie pojazdu przez korzystającego
 3. Ubezpieczenie AC pojazdu oddanego w leasing
 4. Ubezpieczenie Assistance
 5. Wypłata odszkodowania za szkodę w pojeździe z ubezpieczenia OC sprawcy szkody (w szczególności w kontekście uwzględniania w zakresie odszkodowania podatku VAT)
 6. Odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu wypłacane z ubezpieczenia OC PPM - w kontekście leasingu pojazdów
 7. Odszkodowanie obejmujące koszt najmu pojazdu zastępczego - w kontekście leasingu pojazdów
 8. Wypłata odszkodowania za szkodę w pojeździe z ubezpieczenia AC

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego "Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych a ubezpieczenia D&O

Zasady współpracy ubezpieczyciela z dystrybutorami z różnych kanałów dystrybucji

Ubezpieczenia w formule grupy otwartej

W przygotowaniu

Komunikacja

Ubezpieczenia na życie

Duże ryzyka

Ubezpieczenia transportowe

Osoby bliskie

Ostatnie spotkania

Wyłączenia odpowiedzialności - ustalanie, redagowanie, interpretacja, znaczenie dla dystrybutora

Ryzyka wojenne a odpowiedzialność uczestników towarowego łańcucha transportowego - problemy prawno-ubezpieczeniowe

21 kluczowych pytań o APK

Wojna a ubezpieczenia

 

Newsletter: