Ustawa o obowiązkowych - 20 problemów

Termin:

13 kwietnia 2023 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Dzień 22 maja 2003 r. był ważny dla polskiego rynku ubezpieczeniowego. W tym dniu został uchwalony pakiet ustaw ubezpieczeniowych, który stworzył nowy kształt polskiego prawa ubezpieczeniowego. Z uchwalonych wówczas ustaw obowiązuje już tylko ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Jubileusz ustawy jest okazją do stworzenia katalogu problemów związanych z ubezpieczeniami obowiązkowymi. Większość z nich nie jest rozwiązana, niektóre zaś są rozwiązane w sposób połowiczny. Będzie o nich mówił w czasie prowadzonego przez siebie seminarium prof. dr hab. Marcin Orlicki.

Kluczowe zagadnienia


 • Suma gwarancyjna
 • Problemy z rażącym niedbalstwem
 • Triggery w obowiązkowym ubezpieczeniu OC
 • Analiza potrzeb i wymagań klientów w ubezpieczeniach obowiązkowych
 • Umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów po śmierci posiadacza pojazdu

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 13 kwietnia, czwartek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych - 20 problemów


 1. Ubezpieczenia obowiązkowe w rozumieniu ustawy i ubezpieczenia "obowiązkowe" inaczej
 2. Ubezpieczenia obowiązkowe bez ustawowego określenia sumy gwarancyjnej i zakresu ochrony
 3. Obowiązek ubezpieczenia czy obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia?
 4. Suma gwarancyjna - minimalna czy wymagana?
 5. Ochrona prawna - w zakresie sumy gwarancyjnej czy ponad sumę gwarancyjną?
 6. Zasady podziału sumy gwarancyjnej między poszkodowanych
 7. Ustawowe podwyższanie sum gwarancyjnych
 8. Ubezpieczenia nadwyżkowe - obowiązkowe czy dobrowolne?
 9. Zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC: odpowiedzialność deliktowa i odpowiedzialność kontraktowa
 10. Zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC: problemy z rażącym niedbalstwem

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych - 20 problemów


 1. Zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC: problemy z karami umownymi
 2. Triggery w obowiązkowym ubezpieczeniu OC
 3. Sposoby sankcjonowania nieprawdziwych informacji przekazanych przy zawieraniu umowy ubezpieczenia obowiązkowego
 4. Postępowanie likwidacyjne - zawsze obowiązkowe czy fakultatywne?
 5. Analiza potrzeb i wymagań klientów w ubezpieczeniach obowiązkowych
 6. Umowa ubezpieczenia obowiązkowego w formule ubezpieczenia grupowego
 7. Zakres i sposób stosowania przepisów kodeksu cywilnego do ubezpieczeń obowiązkowych
 8. Zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów: pojęcie "ruchu pojazdu"
 9. Umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów po śmierci posiadacza pojazdu
 10. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów a umowa leasingu

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu. Redaktor naczelny "Prawa Asekuracyjnego".

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: