Dystrybucja - pytania i odpowiedzi

Termin:

7 czerwca 2023 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Wiele lat obowiązywania ustawy o dystrybucji ubezpieczeń pozwoliło na zdobycie wielu doświadczeń praktycznych oraz wytworzenie coraz doskonalszych modeli organizacyjnych dotyczących dystrybucji ubezpieczeń. Nie oznacza to jednak, że wszystko jest jasne, że nie ma już wątpliwości i że wszyscy działają w sposób zgodny z prawem. O kwestiach najistotniejszych, a zarazem trudnych do przyjęcia i budzących wątpliwości mówić będzie w czasie prowadzonego przez siebie seminarium prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki.

Kluczowe zagadnienia


 • Kto jest klientem dystrybutora ubezpieczeń?
 • Jaki informacje stanowią podstawę dokonywanej przez dystrybutora ubezpieczeń analizy potrzeb klienta?
 • Czy trzeba dokonywać APK i przekazywać IPID przy zawieraniu umów ubezpieczeń obowiązkowych?
 • Czy APK musi być udokumentowana i archiwizowana?
 • Jakie są zasady kształtowania wynagrodzenia dystrybutorów ubezpieczeń i osób wykonujących czynności dystrybucyjne?

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 7 czerwca, środa
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Dystrybucja ubezpieczeń: najważniejsze pytania - najważniejsze odpowiedzi


 1. Kto jest dystrybutorem ubezpieczeń?
 2. Kto jest klientem dystrybutora ubezpieczeń?
 3. Od kiedy i do kiedy trwa obsługa klienta?
 4. Zakład ubezpieczeń jako dystrybutor ubezpieczeń.
 5. Według jakich kryteriów ocenia się działanie dystrybutora w sposób rzetelny, uczciwy i profesjonalny?
 6. Według jakich kryteriów ocenia się działanie dystrybutora zgodnie z najlepiej pojętym interesem klienta?
 7. Czy dystrybutor musi uwzględniać preferencje klienta?
 8. Jaki informacje stanowią podstawę dokonywanej przez dystrybutora ubezpieczeń analizy potrzeb klienta?
 9. Jakie są konsekwencje kłamstwa klienta przy przekazywaniu informacji?
 10. Jakie są konsekwencje bierności dystrybutora przy uzyskiwaniu informacji od klienta?

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Dystrybucja ubezpieczeń: najważniejsze pytania - najważniejsze odpowiedzi


 1. Jakie są konsekwencje odmowy udzielania informacji przez klienta?
 2. Czy APK musi być udokumentowana i archiwizowana?
 3. Kto ma obowiązek przekazywania klientowi informacji o produkcie ubezpieczeniowym?
 4. Czy trzeba dokonywać APK i przekazywać IPID przy zawieraniu umów ubezpieczeń obowiązkowych?
 5. Jak dokonywać APK, gdy klientem jest osoba prawna?
 6. Jak dokonywać APK, gdy klientem jest osoba małoletnia, ubezwłasnowolniona, chora psychicznie, niedorozwinięta umysłowo?
 7. Jak dokonywać APK, gdy klientów zawierających jedną umowę jest wielu?
 8. Jakie są zasady kształtowania wynagrodzenia dystrybutorów ubezpieczeń i osób wykonujących czynności dystrybucyjne?
 9. Jakie są obowiązki dystrybutora dotyczące przyjmowania i rozpatrywania reklamacji?
 10. Na czym polega specyfika dystrybucji ubezpieczeń grupowych?

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu. Redaktor naczelny "Prawa Asekuracyjnego".

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: